Wiadomości będą wysyłane raz w tygodniu, na koniec tygodnia. Adresy e-mail będą wykorzystywanie jedynie do mailingów w ramach Strefy Wolnej Prasy. Nie będą przedmiotem sprzedaży innym podmiotom.

Jesteś tutaj:
Home > Polityka > NAGRYWANIE POSIEDZEŃ RADY GMINY NIE WYMAGA ANONIMIZACJI WIZERUNKÓW OSÓB POSTRONNYCH

NAGRYWANIE POSIEDZEŃ RADY GMINY NIE WYMAGA ANONIMIZACJI WIZERUNKÓW OSÓB POSTRONNYCH

Dość powszechnym zjawiskiem jest transmitowanie lub retransmitowanie posiedzeń rady miasta lub gminy i publikowanie nagrań w ogólnodostępnych portalach internetowych.

Wątpliwości może wzbudzać kwestia, czy wolno publikować wizerunku osób postronnych np. z widowni, którzy zabrali głos na posiedzeniu.

Zgoda na przetwarzanie wizerunku osób postronnych nie jest konieczna …

Celem wstępu należy wskazać, że podstawą prawną przetwarzania danej osobowej w postaci wizerunku osoby postronnej, która zabrała głos na sesji jest art. 6 ust. 1 lit c RODO. Natomiast rozpowszechnianie wizerunku takiej osoby podlega odrębnym przepisom a mianowicie art 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przetwarzanie danej osobowej w postaci wizerunku jest należy zatem odróżnić od rozpowszechniania tego wizerunku

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Jeśli chodzi o przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunków osób uczestniczących w sesji to nie ma konieczności uzyskiwania ich zgody bowiem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Wskazany wyżej przepis ustawy o samorządzie gminnym nakłada na gminę obowiązki, dla realizacji których niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych uczestników sesji tj. radnych, pracowników urzędu, przedstawicieli spółek miejskich, gości zabierających głos na sesji.

… podobnie jak aprobata na jego upowszechnianie

Odnosząc się natomiast do nagrywania widowni, warto podkreślić, że zgodnie z art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zgoda osoby fizycznej na rozpowszechnianie jej wizerunku nie jest wymagana, gdy wizerunek osoby stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza lub chodzi o wizerunek osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych. Anonimizacja wizerunku osób postronnych nie jest więc konieczna.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE.L nr 119, str. 1) – art. 6,
  • Ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. 2018 poz. 1191 ze zm.) – art. 81.

Agnieszka Kręcisz-Sarna
ekspert portalu
Ochrona Danych Osobowych – poradyODO.pl

Publikacja za zgodą redakcji: FAKTY Magazyn Gospodarczy

Podobne

Leave a Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W górę