NAGRYWANIE POSIEDZEŃ RADY GMINY NIE WYMAGA ANONIMIZACJI WIZERUNKÓW OSÓB POSTRONNYCH

Dość powszechnym zjawiskiem jest transmitowanie lub retransmitowanie posiedzeń rady miasta lub gminy i publikowanie nagrań w ogólnodostępnych portalach internetowych. Wątpliwości może wzbudzać kwestia, czy wolno publikować wizerunku osób postronnych np. z widowni, którzy zabrali głos na posiedzeniu. Zgoda na przetwarzanie wizerunku osób postronnych nie jest konieczna … Celem wstępu należy wskazać, że podstawą