Wiadomości będą wysyłane raz w tygodniu, na koniec tygodnia. Adresy e-mail będą wykorzystywanie jedynie do mailingów w ramach Strefy Wolnej Prasy. Nie będą przedmiotem sprzedaży innym podmiotom.

Jesteś tutaj:
Home > Aktualności > Czy ustępstwa polskiego rządu powstrzymują protesty rolników? Związkowcy przedstawili swoje propozycje

Czy ustępstwa polskiego rządu powstrzymują protesty rolników? Związkowcy przedstawili swoje propozycje

Coroczny Kongres Polskiego Rolnictwa organizowany przez OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych odbędzie się w tym roku 26 lutego. Niemniej jednak w najbliższych dniach część rolników zapowiada liczne protesty, których początek sięga już grudnia 2022 roku. Jak wskazują organizacje rolnicze, przyczyną całej sytuacji jest niekontrolowany napływ zbóż z Ukrainy, a w rezultacie – spadek cen polskich płodów rolnych i niemożność ich sprzedaży.

– W celu uspokojenia nastrojów minister rolnictwa informował, iż wystąpił do Komisji Europejskiej w związku z destabilizacją polskiego rynku w wyniku importu zbóż z Ukrainy. Na przełomie grudnia i stycznia doszło do rozmów wicepremiera Henryka Kowalczyka ze środowiskami protestujących rolników z Polski południowo-wschodniej, z ZZR KORONA i NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych. 10 stycznia z kolei z organizacjami związkowymi spotkał się premier Mateusz Morawiecki – czytamy na portalu Fronda.pl.

Warto zauważyć, że nie jest to jedyny czynnik, który wpłynął na obecny kryzys. Jak się okazuje, problem stanowi również wysoka nadpodaż zbóż związana z rekordowymi w tym roku zbiorami (ponad 35 mln ton) oraz ubiegłorocznymi zapasami (7 mln ton przy spożyciu krajowym rzędu 25-27 mln ton i zmniejszonym eksporcie). W tym ujęciu zboże napływające z Ukrainy to swego rodzaju kropla, która przelała czarę goryczy.

Postulaty, jakie zgłosili związkowcy ze Związku Zawodowego Rolnictwa „Korona”, to: zwiększenie rezerw strategicznych, dopłaty eksportowe, klauzula ochronna oraz program Locha Plus. Natomiast NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych zaproponowało obniżkę cen nawozów. Wskazane rozwiązania zostały wstępnie wzięte pod uwagę, jednak rządzący wciąż nie podjęli wiążących decyzji. Spore nadzieje rolnicy pokładali w szczycie ministrów rolnictwa UE, który odbył się 30 stycznia i został zwołany z inicjatywy Polski. Był on poświęcony m.in. destabilizacji rynku w związku z napływem zboża ukraińskiego.

– Niestety na szczycie Agrifish 2023 nie podjęto żadnych decyzji. Pozytywnie odniesiono się jedynie do mechanizmu rekompensat, dopłat dla rolników z tytułu strat poniesionych w związku z importem ukraińskim. Jednak wkrótce po szczycie Komisja Europejska wyraziła wolę przedłużenia handlu bezcłowego z Ukrainą – podaje portal Fronda.pl.

W wyniku zawiedzionych oczekiwań doszło do kolejnych protestów. Stowarzyszenie Oszukana Wieś w dniach 2-3 lutego oraz 16-17 lutego zorganizowało demonstracje na granicy. Solidarność Rolników Indywidualnych w dniu 14 lutego przeprowadziło blokady dróg w kilku województwach, a na 7 marca zapowiada ogólnopolski protest w Warszawie, chyba że dojdzie do porozumienia w wyniku rozmów zaplanowanych na 28 lutego.

– Rząd zapowiedział kredyty preferencyjne dla rolników oraz dopłaty rolnikom do sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej i kukurydzy w okresie od 15 grudnia do 31 maja. – Jednakże brak uwzględnienia innych zbóż, ograniczenie czasowe, a także ilościowe wywołały niezadowolenie wielu rolników, zwłaszcza z Oszukanej Wsi, którzy uznali całą propozycję za „jałmużnę” – czytamy.

Na 26 lutego zaplanowany jest Kongres Polskiego Rolnictwa. Już 9 organizacji rolniczych w dniu 3 lutego br. wystąpiło o spotkanie z premierem. Być może Mateusz Morawiecki będzie rozmawiał z bezpośrednim kierownictwem ZZR KORONA (Alina Ojdana, Daniel Alain Korona) oraz Solidarności Rolników Indywidualnych (Tomasz Obszański).

Propozycje złożone przez ZZR KORONA

Postulaty ZZR KORONA – czytamy – mają charakter merytoryczny i są propozycjami określonych rozwiązań: – Jak wynika z pisma wicepremiera Henryka Kowalczyka z 3 lutego do ZZR KORONA – MRiRW uwzględniło w Rządowym Programie Rezerw Strategicznych (RPRS) na lata 2022-2026 znaczne zwiększenie rezerw żywnościowych zbóż. RARS z chwilą uchwalenia ustawy budżetowej na 2023 rok przystąpi do realizacji programu zwiększenia rezerw strategicznych zbóż – czytamy dalej.

– W zakresie trzody chlewnej podjęte zostały działania mające na celu kontynuację programu pomocowego – tzw. Locha plus – uruchomionego w 2022 r. na podstawie § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) – argumentuje ZZR Korona. Prowadzona jest ponadto „analiza możliwości uruchomienia programu dla rolników, którzy prowadzą hodowlę trzody chlewnej w strefach z ograniczeniami w związku z ASF (wyrównania kwoty utraconego dochodu za I kwartał 2022 r.)”.

Kwestią niewiadomą nadal pozostaje ewentualne zastosowania przez rząd Art. 4. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 870/2022, a więc tzw. klauzuli ochronnych na produkty rolno-spożywcze. Minister Rolnictwa wystąpił w styczniu w tej kwestii do Ministra Rozwoju i Technologii, ale ostatecznej decyzji w sprawie wystąpienia do UE ws. klauzul ochronnych chyba jeszcze nie podjęto. Komisja Europejska natomiast nadal wyraża chęć kontynuowania handlu bez ceł i ograniczeń z Ukrainą.

Czy zatem dojdzie ostatecznie do jakiegoś porozumienia?

Źródło: Fronda.pl
Fot.: YouTube (Mariusz Biernacki)

Podobne

W górę