Zapraszamy do Współpracy!

Możecie Państwo z nami współpracować przy redagowaniu serwisu oraz dodawaniu wpisów, artykułów i innych materiałów.

Możecie też Państwo zgłaszać nam tematy, którymi powinniśmy się zająć. Czy to zrobić wywiad, czy przeprowadzić śledztwo dziennikarskie lub przeprowadzić sondę na temat użyteczny społecznie.

Wymagamy zgody na bezpłatne umieszczanie takich wpisów oraz innych nadesłanych materiałów (zdjęcia, grafiki i inne) w naszym serwisie z przekazaniem praw autorskich do nich, Zastrzegamy sobie prawo do zmian redakcyjnych bez naruszania istotnej treści przesłanych materiałów.

Informacje przesłane do publikacji:

  • muszą być rzetelne i sprawdzone,
  • nie mogą obrażać uczuć i wartości,
  • nie mogą być sprzeczne z ogólnie przyjętymi zasadami społecznymi,
  • artykuły nie mogą godzić w dobro Polski i Polaków, zgodnie z obowiązującym prawem.

Zapraszamy każdego o dowolnych poglądach, pod warunkiem, że materiały będą przygotowane w sposób rzetelny, będą zawierały argumentację oraz będą potwierdzone faktami.

Zastrzegamy sobie prawo odmowy publikacji, w tym bez podania przyczyny.

W tym celu prosimy o kontakt z nami drogą mailową na adres: redakcja@strefawolnejprasy.pl

Zapraszamy do Współpracy!