Wiadomości będą wysyłane raz w tygodniu, na koniec tygodnia. Adresy e-mail będą wykorzystywanie jedynie do mailingów w ramach Strefy Wolnej Prasy. Nie będą przedmiotem sprzedaży innym podmiotom.

Jesteś tutaj:
Home > Firma > Jak zabezpieczyć strefę niebezpieczną dla niepowołanych?

Jak zabezpieczyć strefę niebezpieczną dla niepowołanych?

Teren robót budowlanych to miejsce, gdzie należy zachować szczególną ostrożność. Dotyczy to również samych pracowników budowy, więc osoby, które znajdą się na obszarze wykonywania prac bez pozwolenia, są na niebezpieczeństwa narażone tym bardziej. Nie oznacza to jednak, że uważać mają jedynie wchodzący na plac budowy, a od wykonawcy nie wymaga się pod tym względem niczego.

Nawet jeśli wypadek będzie efektem nieodpowiedzialnego zachowania poszkodowanego, to być może przy odpowiednich zabezpieczeniach terenu, dałoby się go uniknąć. Stąd też obowiązuje szereg przepisów, dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia każdego terenu, na którym odbywają się prace budowlane.

Źródła

Istnieją dwa akty prawne, które muszą być znane każdemu wykonawcy budowlanemu. Pierwszym z nich jest oczywiście podstawowy dokument dla każdego pracodawcy – kodeks pracy. Drugim z nich jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). Jeśli jakimś cudem zajmujesz się tą dziedziną, a wciąż nie znasz przepisów zawartych w wymienionych źródłach, to tym goręcej zachęcam do lektury. Od tego może zależeć zdrowie i życie innych ludzi!

Na placu budowy

Po pierwsze, jeśli nie wiesz, czy opisywane problemy w ogóle Cię dotyczą i czy Twoje przedsięwzięcie jest w ogóle budową, placem budowy, czy terenem niebezpiecznym, to dowiesz się wszystkiego na samym początku wspomnianego rozporządzenia Ministra Infrastruktury. Znajdziemy tam wyjaśnienie podstawowych pojęć oraz tak naprawdę określenie tego, co jest czym według przyjętych przez ustawodawcę przepisów prawa. O tym, co wykonawca musi zrobić względem zabezpieczenia samego placu budowy, dowiadujemy się niemal na samym początku owego rozporządzenia, ponieważ już w rozdziale trzecim. Na przeprowadzającego budowę zostają nałożone obowiązki, takie jak m.in.wykonanie niezbędnych do poruszania się dla pieszych, dróg oraz przejść, czy ogrodzenie placu budowy lub w razie niemożliwości dokonania tego, umieszczenie odpowiednich znaków ostrzegawczych. Kluczową rzeczą jest więc nie fakt fizycznego uniemożliwienia dostania się na budowę, lecz jedynie konieczność zasygnalizowania niebezpieczeństw i poinformowania o konsekwencjach, grożących w razie złamania zakazów. Nie poniesiesz konsekwencji za to, że nie zastawiłeś zasieków, mających chronić plac budowy przed przechodniami. Poniesiesz je, jeśli zajdzie taka możliwość, że wchodząc na niebezpieczny teren, nie będą oni tego świadomi. W rozporządzeniu znajdują się oczywiście szczegółowo opisane wymogi, określone w liczbach i konkretnych jednostkach. Po takie informacje jednak odsyłam już do samego źródła. Celem artykułu jest jedynie zasygnalizowanie pewnych spraw, związanych z odpowiednią organizacją placu budowy. Jeden, krótki artykuł to zdecydowanie zbyt mało, aby dać wskazówki, co do szczegółowej organizacji każdej budowy. W przytoczonych aktach prawnych znajdziecie też obowiązki wykonawcy w zakresie bezpieczeństwa samych pracowników budowy podczas wykonywania konkretnych rodzajów prac. Jak widać, kodeks pracy i rozporządzenie Ministra Infrastruktury, którymi się tutaj posługujemy, to naprawdę pojemne i konkretne kompendia wiedzy.

Przywoływane przeze mnie przepisy prawne, a także ogół zasad BHP, kierują się, przede wszystkim, bezpieczeństwem człowieka. Zabezpieczenie placu budowy w celu ochrony życia i zdrowia, tak osób niepowołanych, jak i samych pracowników, zostało szczegółowo opisane przez ustawodawcę. Oby jak najmniej było przypadków, kiedy wykonawcom budowy zabraknie na tyle dobrej woli, aby w ogóle do tych przepisów sięgnąć.

Artykuł został przygotowany przez firmę Oznakowanie poziome specjalizującą się w znakowaniu poziomym obiektów przemysłowych.

Podobne

Leave a Reply

Dodaj komentarz

W górę