Wiadomości będą wysyłane raz w tygodniu, na koniec tygodnia. Adresy e-mail będą wykorzystywanie jedynie do mailingów w ramach Strefy Wolnej Prasy. Nie będą przedmiotem sprzedaży innym podmiotom.

Jesteś tutaj:
Home > Finanse > Ile maksymalnie wyniosą odsetki od opóźnienia w spłacie chwilówki?

Ile maksymalnie wyniosą odsetki od opóźnienia w spłacie chwilówki?

Każda chwilówka ma określony termin spłaty, który powinien być wskazany w umowie zawieranej pomiędzy firmą pozabankową, występującą w roli pożyczkodawcy, oraz pożyczkobiorcą. Co stanie się, jeśli nie zostanie on dotrzymany?

Opóźnienie w spłacie chwilówki

Z różnych powodów może zdarzyć się, że pożyczkobiorca nie będzie w stanie spłacić chwilówki. Brak wolnych środków finansowych, utrata pracy i głównego źródła dochodów, nagła potrzeba kosztownego leczenia to tylko jedne z wielu sytuacji, w których chwilówka może nie być uregulowana w założonym terminie.

Wówczas trzeba liczyć się z tym, że pożyczkodawca rozpocznie windykację polubowną i wyśle klientowi monity (przypomnienia) o konieczności uiszczenia chwilówki na konto bankowe firmy. Równolegle zacznie naliczać odsetki karne za opóźnienie w spłacie zobowiązania. W jakiej będą one wysokości?

Wysokość odsetek za każdy dzień opóźnienia w spłacie

Spóźnienie nawet o jeden dzień z płatnością chwilówki powoduje, że firma uprawniona jest do naliczenia odsetek karnych, według ustalonej w umowie stopy oprocentowania. Jednak nie mogą one być wyższe od wysokości odsetek maksymalnych określonych w art. 481 Kodeksu cywilnego. Odsetki te wynoszą dwukrotność sumy aktualnej stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych.

Stopa referencyjna NBP od maja 2020 roku wynosi 0,10 proc. (poziom właściwy na wrzesień 2021 roku), dlatego odsetki od opóźnienia w spłacie chwilówek mogą być naliczane według stawki nie wyższej niż 11,2 proc. w stosunku rocznym.

Jak uniknąć naliczania odsetek karnych?

Za każdy dzień opóźnienia w spłacie chwilówki trzeba liczyć się z możliwością naliczania przez pożyczkodawcę wysokich odsetek karnych. Najprostszym sposobem na uniknięcie takiej sytuacji byłoby uiszczenie zobowiązania wraz z naliczonymi odsetkami w terminie wskazanym w umowie.

Jeśli jednak z obiektywnych przesłanek wynika, że nie jest to możliwe, to wówczas warto pomyśleć o konsolidacji chwilówek po terminie. Zamienia się wówczas kilka pożyczek, w tym także takich, których dzień spłaty już minął, na jedno większe zobowiązanie z mniejszą ratą. Na ogół konsolidacja chwilówek po terminie możliwa jest wyłącznie w przypadku pożyczki konsolidacyjnej udzielonej przez firmę pozabankową.

Banki nie są skłonne do konsolidowania ze sobą jakichkolwiek przeterminowanych zobowiązań, ponieważ sprawdzają skrupulatnie historię kredytowania i zdolność kredytową klienta. Są do tego zobowiązane przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Fot. pixabay.com

Podobne

W górę