Wiadomości będą wysyłane raz w tygodniu, na koniec tygodnia. Adresy e-mail będą wykorzystywanie jedynie do mailingów w ramach Strefy Wolnej Prasy. Nie będą przedmiotem sprzedaży innym podmiotom.

Jesteś tutaj:
Home > Bezpieczeństwo > Będzie się działo! Fundacja Batorego musi ujawnić szczegóły przyznawania grantów

Będzie się działo! Fundacja Batorego musi ujawnić szczegóły przyznawania grantów

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok w sprawie dotyczącej Fundacji Batorego. Organizacja będzie musiała ujawnić szczegóły przyznawania tzw. funduszy norweskich. Wyrok zapadł po kilkuletnim ignorowaniu przez Fundację wniosku w tej sprawie skierowanego przez Instytut Ordo Iuris. Sąd uznał, że informacje o wydatkowaniu grantów norweskich podlegają tym samym procedurom, co inne środki publiczne. Fundacja Batorego będzie musiała podać m.in. zasady na jakich przyznaje fundusze oraz nazwiska osób, które za to odpowiadają i szczegóły współpracy z nimi.

Zdaniem organizacji, grantów norweskich nie można uznać za środki publiczne. Jednak sąd potwierdził, że rozdział tych funduszy stanowi realizację zadań publicznych, co wynika z umowy międzynarodowej. Środki te pochodzą z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niebędących państwami członkowskimi UE, w zamian za dostęp do polskiego rynku.

Do informacji, które będzie musiała udostępnić organizacja, należy m.in. treść umów między Fundacją Batorego, a firmami i osobami fizycznymi zawieranych w ramach podziału funduszy. Fundacja musi również ujawnić nazwiska, wysokość wynagrodzenia i zakres obowiązków członków gremium dokonującego wyboru projektów uzyskujących dofinansowanie oraz ekspertów uczestniczących w ocenie projektów. Organizacja została też zobowiązana do podania dokładnych kryteriów przyznawania funduszy.

Instytut Ordo Iuris złożył wniosek w tej sprawie w 2017 r. Fundacja Batorego przez długi czas ignorowała obowiązujące prawo, nie rozpatrując wniosku. Wyrok może być precedensem mającym wpływ na stopień transparentności innych instytucji zarządzających środkami publicznymi.

„W uzasadnieniu wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sposób kategoryczny stwierdził, że kwestia wydatkowania środków z funduszy EOG stanowi informację publiczną. Fundacja Batorego została zobowiązana do rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Czekamy na dalsze kroki Fundacji Batorego, która swego czasu na swojej stronie internetowej zamieściła nawet poradnik dotyczący prawa dostępu do informacji publicznej. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny i przysługuje od niego skarga kasacyjna” – zaznaczył adw. Tomasz Piotr Chudzinski z Centrum Analiz Legislacyjnych Ordo Iuris.

W 2017 r. Instytut opublikował raport dotyczący rozdzielania tzw. środków norweskich przez Fundację Batorego.

jp/ordoiuris.pl
zdjęcie: yt/fundacja batorego/bloomberg quicktake

Podobne

W górę