Wiadomości będą wysyłane raz w tygodniu, na koniec tygodnia. Adresy e-mail będą wykorzystywanie jedynie do mailingów w ramach Strefy Wolnej Prasy. Nie będą przedmiotem sprzedaży innym podmiotom.

Jesteś tutaj:
Home > Dziecko > Powstanie komisja ds. pedofilii. Rząd przyjął projekt ustawy

Powstanie komisja ds. pedofilii. Rząd przyjął projekt ustawy

Komisja została przyjęta przez Radę Ministrów 16.07.2019 i będzie zajmowała się sprawami związanymi z naruszaniem wolności seksualnej i obyczajowej osób małoletnich poniżej 15 roku życia.

W komunikacie rządu możemy przeczytać m.in.:

„W projekcie ustawy powołującym komisję zawarto preambułę, w której m.in. wyrażono przekonanie, że żadne działania skierowane przeciwko wolności seksualnej i obyczajności dzieci – mimo upływu lat – nie mogą być chronione tajemnicą ani nie mogą ulec zapomnieniu – dla ochrony czci, praw i godności osób poszkodowanych”.

Główne zadania komisji to:

  • wprowadzanie osób do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
  • zawiadamianie odpowiednich organów o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
  • identyfikowanie zaniedbań i zaniechań organów państwa, organizacji pozarządowych, podmiotów i instytucji prowadzących działalność edukacyjną, wychowawczą, opiekuńczą, kulturalną i związaną z kulturą fizyczną, wypoczynkiem oraz leczeniem, a także samorządów zawodowych, kościołów oraz związków wyznaniowych, w tym kościelnych osób prawnych oraz osób prywatnych, jeśli chodzi o wyjaśnianie przypadków nadużyć seksualnych.

Komisja będzie się składała z 7 członków i ma wejść w życie 30 dni od daty jej ogłoszenia w dzienniku ustaw.

Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów poinformował, że projekt niezwłocznie trafi do sejmu. Warto też przypomnieć, że zamiar powołania takiej komisji zapowiedział 21 maja premier Mateusz Morawiecki oraz zaprosił do współpracy przy tworzeniu projektu ustawy zaprosił opozycję. Zaznaczył też wtedy, że ustawa będzie zajmowała się wszystkimi środowiskami, m.in. duchownymi, artystycznymi i nauczycielami.

Źródło: TVP Parlament
Zdjęcie: pixabay.com

Podobne

Leave a Reply

Dodaj komentarz

W górę