Wiadomości będą wysyłane raz w tygodniu, na koniec tygodnia. Adresy e-mail będą wykorzystywanie jedynie do mailingów w ramach Strefy Wolnej Prasy. Nie będą przedmiotem sprzedaży innym podmiotom.

Jesteś tutaj:
Home > Ekonomia > Jak zostać dobrym agentem ubezpieczeniowym?

Jak zostać dobrym agentem ubezpieczeniowym?

Agent ubezpieczeniowy to dobry zawód oferujący duże możliwości rozwoju i godne zarobki. Osoba, która myśli o podjęciu tej profesji, musi w pierwszej kolejności zastanowić się, czy posiada naturalne predyspozycje, które pomogą jej w sprzedaży i zdobywaniu bazy klientów.

Kto może starać się o posadę agenta ubezpieczeniowego?

Interpretując przepisy prawa, agentem ubezpieczeniowym może zostać osoba ze średnim wykształceniem, która pomyślnie przejdzie rozmowę kwalifikacyjną, następnie zda państwowy egzamin i w konsekwencji otrzyma zezwolenie, licencje do wykonywania zawodu. Szkolenia dla przyszłych agentów ubezpieczeniowych organizowane są przez towarzystwa ubezpieczeniowe, które chcą jak najlepiej wyszkolić pracowników. Agent ubezpieczeniowy powinien łączyć wiedzę teoretyczną z praktyczną dotyczącą branży ubezpieczeniowej. Agent ubezpieczeniowy prowadzi własną działalność gospodarczą, więc musi być jednocześnie księgowym, marketingowcem, kadrowcem i handlowcem.

Szkolenia na agenta ubezpieczeniowego

Szkolenia przyszłego agenta ubezpieczeniowego organizowane są przez zakład ubezpieczeniowy lub multiagencji. Kwestie egzaminów i szkoleń regulowane są przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie minimalnego zakresu szkolenia osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminu i trybu jego przeprowadzania (Dz. U. z 2005 r., Nr 125, poz. 1053). Na podstawie przepisów prawa i wieloletniej praktyki, towarzystwa ubezpieczeniowe organizują:

  • podstawowe szkolenia, dostosowane do osób, które chcą zostać agentami ubezpieczeniowymi, ale nie ukończyły żadnego umożliwiającego im to szkolenia. Szkolenie wynosi minimum 152 godziny i dotyczą ogólnych wiadomości z branży ubezpieczeniowej oraz prawnych przepisów, regulujących dziedzinę. Podczas szkolenia kandydat zapoznaje się również ze specyfiką produktów ubezpieczeniowych i z technikami efektywnej sprzedaży.
  • uzupełniające szkolenia, przeznaczone są dla osób, które ukończyły szkolenie podstawowe. Szkolenia uzupełniające trwają 48 godzin.

Oprócz przedstawionych szkoleń kandydaci na to stanowisko będą uczestniczyć jeszcze w wielu dodatkowych, organizowanych przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Egzamin na agenta ubezpieczeniowego

Proces szkolenia podstawowego zakończony jest testem, złożonym ze stu pytań, natomiast szkolenie uzupełniające stanowi sprawdzenie wiedzy mieszczącej się w czterdziestu pytaniach. Wystarczy, aby kandydat na agenta ubezpieczeniowego odpowiedział na 66% zadanych pytań, by poprawnie zaliczył test. Jeżeli kandydat nie osiągnie wspomnianego pułapu, musi podejść do egzaminu po raz kolejny.

Materiały merytoryczne dla stworzenia artykułu zostały pozyskane ze strony internetowej: https://www.dus.net.pl/zostan,partnerem/

Podobne

Leave a Reply

Dodaj komentarz

W górę