Wiadomości będą wysyłane raz w tygodniu, na koniec tygodnia. Adresy e-mail będą wykorzystywanie jedynie do mailingów w ramach Strefy Wolnej Prasy. Nie będą przedmiotem sprzedaży innym podmiotom.

Jesteś tutaj:
Home > Firma > Poznaj normę ISO 45001

Poznaj normę ISO 45001

Norma ISO 45001 opisuje System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna wprowadziła ją, aby podnieść poziom bezpieczeństwa pracowników oraz obniżyć ryzyka występowania chorób i wypadków.

Dlaczego warto wdrożyć ISO 45001?

System zarządzania BHP oparty na ISO 45001 niesie wiele korzyści dla organizacji. Dzięki wdrożeniu nowej normy tworzona jest polityka oraz cele BHP, a także związane z nimi procesy, które oparte są o analizę ryzyka oraz kontekst organizacji. Poprzez kontrole oraz aktywne działania wszelkie zagrożenia są ograniczone. Ważne jest też zwiększenie świadomości dotyczącej BHP wśród pracowników wszystkich szczebli oraz aktywne ich angażowanie w działania związane z BHP, co skutkuje zwiększeniem ich bezpieczeństwa. System ten jest nieustannie doskonalony, przez co systematycznie minimalizowane jest ryzyko wystąpienia zagrożeń. Norma ISO 45001 ma strukturę, terminologię oraz podejście spójne ze zaktualizowanymi wersjami ISO 9001 oraz ISO 14001, dzięki czemu bardzo łatwo można ją połączyć w Zintegrowany System Zarządzania. Aby dokładnie poznać zakres normy warto skorzystać z ISO 45001 szkolenia organizowanego przez jednostkę certyfikacyjną:(https://szkolenia.bureauveritas.pl/tematy-szkolen/bhp/wymagania-ohsas-18001-2007/)

Bezpośrednią korzyścią z wdrożenia certyfikowanego systemu zarządzania BHP jest poprawa bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie, przez co zyskuje ono opinię dobrego miejsca pracy. Sprawny system zarządzania BHP oznacza też obniżenie kosztów związanych z incydentami oraz koniecznością przerywania pracy spowodowanego wypadkami. Zapewnienie dobrego poziomu bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy zmniejsza też absencję pracowników oraz ich rotację.

Wymogi normy ISO 45001

ISO 45001 jest normą uniwersalną, którą można zaimplementować w każdego rodzaju organizacji niezależnie od jej wielkości, typu czy lokalizacji. Wymogi systemu można elastycznie dopasowywać do specyfiki przedsiębiorstwa tak, aby stworzyć adekwatne i skuteczne rozwiązanie. Aby poznać szczegóły zapisów warto wziąć udział w ISO 45001 szkoleniu.

Mariusz Paszko
Redaktor Naczelny - wywiady, historia, wiedza, technologie, polityka, Kościół

Podobne

Leave a Reply

Dodaj komentarz

W górę