Wiadomości będą wysyłane raz w tygodniu, na koniec tygodnia. Adresy e-mail będą wykorzystywanie jedynie do mailingów w ramach Strefy Wolnej Prasy. Nie będą przedmiotem sprzedaży innym podmiotom.

Jesteś tutaj:
Home > Aborcja > Muzułmański Związek Religijny w Polsce oficjalnie poparł „Strajk Kobiet”

Muzułmański Związek Religijny w Polsce oficjalnie poparł „Strajk Kobiet”

Zabijanie nienarodzonych dzieci jest w zgodzie z islamem. Islam bowiem nie uznaje dziecka nienarodzonego w pierwszych miesiącach za człowieka i z tego powodu nie postrzega aborcji jako morderstwo. Nie dziwi więc, że muzułmanie opowiadają się za aborcją. Szokujące jest to, że Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej oficjalnie poparł Strajk Kobiet, w sytuacji, gdy zwolennicy aborcji napadają na kościoły katolickie. Moim zdaniem muzułmańska wspólnota religijna popierając Strajk Kobiet akceptuje profanacje katolickich świątyń i próby odbierania katolikom wolności wyznania. Czy tym samym zgodzą się oni na to, by dokonywano podobnych profanacji meczetów i zakłócano islamskie obrzędy religijne, jak to się dzieje w wypadku kościołów katolickich i katolickich obrzędów.

W swoim poście z 28 października na oficjalnym facebookowym profilu Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej stwierdził, że „Z całą mocą i odpowiedzialnością popieramy Ogólnopolski Strajk Kobiet. Dziewczyny walczcie! #WojnaDziewczyn #ChcęMiećWybór”

29 października Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej w dużo obszerniejszym poście na swoim oficjalnym facebookowym profilu stwierdził:

 • Wielu z Państwa bardzo zdziwiło, że Społeczność Muzułmańska dołącza się do obywatelskiego, pokojowego protestu — Ogólnopolski Strajk Kobiet związanego z zaostrzeniem regulacji prawnych dotyczących aborcji. My jako społeczność, jako muzułmanie i muzułmanki jesteśmy przede wszystkim ludźmi i obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej, większość z nas to Polki i Polacy. Nie nawołujemy do przemocy. Nie nawołujemy do zamachu stanu. Nie nawołujemy do niszczenia Kościołów. Nie nawołujemy także do całkowitego zniesienia zakazu aborcji. Protestujemy przeciwko bardzo kontrowersyjnej sprawie, jaką jest zakaz przeprowadzenia przerywania ciąży, kiedy lekarz specjalista stwierdzi bardzo poważne i nieodwracalne uszkodzenia płodu. Szokujące orzeczenie TK stoi w sprzeciwie do nas jako Obywateli i Obywatelek oraz jako Muzułmanów. Większość z Was może nam zarzucić, że nie powinniśmy mieszać w to religii. Owszem, słuszna uwaga, ale wszyscy to robią, więc dlaczego nie? Dlaczego nie wykorzystać tej kontrowersji społecznej, że jesteśmy Obywatelami Polskimi, Polakami i Polkami wyznania muzułmańskiego i pomóc w proteście, który nas też dotyczy? Nasze Społeczeństwo jest coraz bardziej otwarte i mądre, zatem chcemy wziąć udział w tej dyskusji i przedstawić jak wygląda sprawa aborcji w Islamie.

  Aborcja w islamie również jest przedmiotem publikacji naukowych oraz religijnych, ale nie niesie za sobą tak wielkiego ładunku emocjonalnego, jak w krajach europejskich. Być może dlatego, że te kwestie zostały opisane w Koranie i Hadisach, które ugruntowały dość silnie pogląd na tą kwestię.
  [..]
  Większość państw [islamskich] uznaje aborcje w przypadkach, kiedy życie matki jest zagrożone, kiedy mamy do czynienia z nieodwracalnymi i ciężkimi wadami płodu – decyzje podejmuje lekarz zgodnie ze swoją wiedzą medyczną oraz w wyniku przestępstwa zgwałcenia.

  Życie ludzkie – kiedy płód staje się człowiekiem?

  Koran oraz Hadisy definiują pojęcie życia ludzkiego, a dokładnie, kiedy płód staje się człowiekiem. Ten moment jest kluczowy w ocenie tego, czy stanowi to grzech, czy nie, ale w kontekście aborcji z powodów społecznych tj. dziecko pozamałżeńskie.

  Zgodnie z 40 Hadisami Nałałija: „Każdy z Was powstał w łonie swojej matki jako zarodek przez 40 dni, a później tyle samo jako płód w kształcie pijawki, potem tyle samo jako płód w kształcie ugryzienia, a później będzie wysłany do niego Anioł i tchnie w niego ducha […], relacjonował Buchari i Muslim” .

  Zatem kluczowym jest pierwsze 120 dni od poczęcia, po tym terminie dokonanie aborcji musi wynikać z zagrożenia życia matki bądź nieodwracalnych wad płodu. Ta druga przesłanka oczywiście została wykształcona przez prawo świeckie, a dokładniej w wyniku postępu naukowego i niejako łączy się z przesłanką religijną. Mamy więc do czynienia z przenikaniem się prawa świeckiego, które jest oparte na specjalistycznej wiedzy oraz zasad wynikających z religii.

  Inne źródło podaje, że zgodnie z Asz – Szafi’im warunkiem kary za zabicie dziecka w łonie matki jest wstąpienie w niego duszy oraz dalej tłumaczył, że powinien (płód) mieć ludzki wygląd, czyli tułów i kończyny.

  Życie matki będzie zawszę ważniejsze od życia płodu – kwestia konieczności.

  Konieczność w kontekście aborcji – konieczność powoduje, że to, co jest zabronione, staje się dozwolone. Jeśli według opinii lekarzy ciąża zagraża życiu kobiety, aborcja nie będzie jej zabroniona. Należy poświęcić płód, by chronić życie matki będącej ważniejszym, jako jego źródło. (1.Mahmud Szaltut, „Rysalat al.-Kur’an an łal-mar’a”; 2. Jusuf al.-Karadałi „al.-Halal łal-haram fil-islam” )

  Kraje takie jak Turcja, Iran, Katar, Bahrajn, Maroko, Jordania, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Tunezja, Liban, Libia, Syria, Algieria czy nawet Arabia Saudyjska dopuszczają aborcje w przypadku nieodwracalnych i ciężkich wad płodu. Najbardziej liberalna jest Turcja oraz Tunezja, aborcja dokonywana również w wyniku obciążeń genetycznych, które niekoniecznie muszą być wykazane w badaniach, ale z wywiadu wynika, że takie zagrożenie jest prawdopodobne oraz na życzenie pacjentki do 10 tygodnia – z tym że małżeństwa muszą wyrazić zgodę razem. Decyzje podejmuje lekarz i pacjentka. Wszystkie te kraje posiadają system prawny całkowicie świecki albo mieszany. Niektóre państwa w ogóle nie posiadają w tej materii regulacji i zostawiają tą kwestie wyłącznie lekarzom i rodzicom. Nawet reżimowa Arabia Saudyjska, która akurat w kwestiach medycznych nie odbiega od krajów europejskich, dopuszcza dodatkowo aborcje z przyczyn natury psychicznej”.

2. listopada Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej opublikował trzeci post w ramach popierania Strajku Kobiet, w którym można przeczytać, że „Nie mogło zabraknąć głosu naszych przyjaciół ze Związku Tatarów Gdańskich, poniżej krótka refleksja i poparcie dla Strajku Kobiet”.

Jan Bodakowski

Zdjęcie: pixabay.com/yt/viiv

Podobne

W górę