Sanktuaria polskie – album Adama Bujaka i Czesława Ryszki, ukazuje tożsamość katolickiej Polski

Tożsamość Polski jest katolicka. Jest to przyczyna, dla której lewica i pseudo liberałowie, w celu zniszczenia Polski, niszczą katolicyzm. Materialnym wyznacznikiem naszej polskiej katolickiej tożsamości jest każdy przydrożny krzyż, kapliczka, każdy kościół, w tym i sanktuaria, które zostały ukazane w wydanym przez wydawnictwo Biały Kruk, albumie „Sanktuaria Polskie” Adam Buja