Wiadomości będą wysyłane raz w tygodniu, na koniec tygodnia. Adresy e-mail będą wykorzystywanie jedynie do mailingów w ramach Strefy Wolnej Prasy. Nie będą przedmiotem sprzedaży innym podmiotom.

Jesteś tutaj:
Home > Edukacja > Wpływ procesów globalizacyjnych na rynek pracy – część II (Archiwum portalu)

Wpływ procesów globalizacyjnych na rynek pracy – część II (Archiwum portalu)

Główne stymulatory globalizacji

Głównymi czynnikami napędzającymi globalizację wydają się być cztery źródła czynników:

 1. Czynniki kosztowe
.
  Firmy stale poszukują tańszych kosztów prowadzenia badań oraz produkcji towarów. Jest to warunkiem niezbędnym do bycia konkurencyjnym oraz utrzymania się na rynku. Kraje, w których zachodzą takie inwestycje otrzymują bezpośrednie korzyści w postaci nowych miejsc pracy oraz transferu technologicznego. Niższe koszty produkcji pozwalają bowiem na utrzymanie przewagi konkurencyjnej.
 2. Czynniki rynkowe
.
  W trakcie rozwoju gospodarki na danym terenie rynki lokalne po jakimś czasie ulegają nasyceniu, natomiast nowe rynki zbytu dają możliwości rozwoju. I tak na przykład szacuje się, że podobnie jak USA w wieku XX, a Wielka Brytania w XIX dominowały ekonomicznie, tak w wieku XXI będą to kraje określane jako BRICs (Brazylia, Rosja, Indie i Chiny). Ta koncepcja z pewnością nie dla każdego wydaje się rzeczywista przy obecnych problemach gospodarczych Rosji, ale tak właśnie według specjalistów ma wyglądać nasza najbliższa przyszłość.  Firmy muszą obecnie istnieć globalnie na każdym rynku lokalnym, ponieważ i klienci stali się już globalni. Nie możliwe jest dziś istnienie i utrzymanie się na rynku firm bez takiego podejścia, ponieważ inne w tym czasie mogą się łączyć i zawierać strategiczne porozumienia.
 3. Czynniki technologiczne
.
  Internet obecnie pozwala w bardzo szybki sposób na porównanie cen w łańcuchu dostaw towarów i to samo umożliwia klientowi końcowemu. Wystarczy choćby przytoczyć nasz lokalny portal Allegro, gdzie wielu sprzedawców na jednej stronie www oferuje swoje produkty w różnych cenach. Istnieją też specjalne strony pozwalające na bardzo szybkie porównanie cen w Internecie dla danego produktu. I okazuje się, że na przykład sprowadzenie kuchenki mikrofalowej z Bielska-Białej z dostawą do domu w Warszawie jest tańsze o 35%, niż zakup tego samego produktu w sklepie w Warszawie.
 4. Cykl obiegu biznesu
.
  Do niedawna poszczególne cykle rozwoju biznesu były rozpatrywane lokalnie dla każdej strefy ekonomicznej i każdego kraju. Obecnie światowe rynki kapitałowe są połączone i cykle te mogą być rozpatrywane jedynie w ujęciu globalnym z bardzo nielicznymi wyjątkami. Wystarczy tu przytoczyć takie przykłady, jak zamachy na World Trade Center czy trzęsienie ziemi w Japonii. W ciągu kilku godzin na takie zmiany reagują giełdy poszczególnych krajów i stref ekonomicznych. Albo na przykład ostatnia sytuacja zarażenia nowym szczepem bakterii EHEC – co prawda po jakimś czasie okazało się, że przyczyną były zarażone kiełki, ale producenci ogórków w skali całej Europy ponieśli bardzo duże straty.

Strategie działania firm

Aby firma mogła wyjść ze swoją ofertą poza granice kraju, w którym powstała, ma w zasadzie trzy główne możliwości. Mogą one zachodzić pojedynczo lub być wykorzystywane w połączeniu z innymi. Są to:

1. Import / eksport.
Ta forma działania wymaga najmniejszych nakładów inwestycyjnych, ale też przynosi najmniejsze zyski. W tym obszarze możliwe są też takie opcje, jak franchasing oraz udzielanie licencji. Dość często spotykane jest łączenie, na przykład, sprzedaży wysyłkowej oraz udzielanie licencji na wydawanie publikacji przez duże wydawnictwa zachodnie, jak na przykład Oxford University Press.

2. Outsourcing
.
Jeśli firma zamierza wejść na dłuższy czas na rynek, to ta forma jest bardziej właściwa. Wymaga większych nakładów inwestycyjnych, niż poprzednia ale daje też większe możliwości zysku oraz kontroli firm, którym zleca określone usługi lub produkcję określonych podzespołów. Ta forma działania stosowana jest głównie przez producentów samochodów oraz sprzętu komputerowego. Nawet jeśli umiejscawiane są fabryki w danym kraju, to część produkcji jest zdywersyfikowana w innych krajach.

3. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne
.
Ta forma wiąże się z największym ryzykiem i największymi nakładami finansowymi, ale daje też największe możliwości kontroli. Ona też najwyraźniej pokazuje zglobalizowanie współczesnego rynku. Obejmuje tworzenie nowych przedstawicielstw i fabryk, wchodzenie w spółki typu joint venture oraz zawieranie aliansów strategicznych.

Strategie polityczne

Procesy związane z globalizacją wymagają również zmian w sferze politycznej. Możliwych jest tu wiele rozwiązań, ale najczęściej politycy wybierają jedno z dwóch poniższych:

 1. Popieranie sił napędzających rynek oraz wywołujących trwałe zmiany. W tym podejściu politycy starają się, aby ich działania były bardziej elastyczne w obszarze łatwości podejmowania i zmiany pracy, obniżają podatki dla prywatnych inwestorów tworzących nowe miejsca pracy i upraszczają procedury urzędowe. Wszystko po to, żeby stworzyć dobre warunki dla wolnego rynku.
 2. Popieranie polityki dotacyjnej dla danego regionu oraz protekcjonizm firm rynku lokalnego. W tym podejściu politycy dbają o bezpieczeństwo utrzymania miejsc pracy oraz jak najlepsze korzyści socjalne dla pracowników. Wspierają wysokie podatki, aby mieć środki na programy socjalne oraz inne wydatki budżetowe. Starają się chronić biznes narodowy i lokalny, co się przejawia w ustawach taryfowych oraz limitach dla produktów importowanych.

Możliwości analizy i pomiaru rozwoju rynku

Istnieje wiele sposobów i metod umożliwiających analizę wpływu procesów globalizacyjnych na rozwój rynku. Są to m.in.:

1. Równowaga handlu – jest to różnica pomiędzy ilością towarów importowanych i eksportowanych. Korzystniejsza dla danego kraju jest oczywiście taka sytuacja, gdy więcej się eksportuje.

2. Równowaga przepływu pieniądza – jest to czynnik szerszy od wskazanego powyżej i zawiera w sobie, oprócz eksportu i importu, wymianę usług i inwestycji.

3. Kursy wymiany walutowej – są to zjawiska zachodzące pomiędzy poszczególnymi walutami w odniesieniu do popytu i podaży. Jeśli spada wartość danej waluty to rośnie eksport, ponieważ towary są tańsze dla odbiorców zagranicznych. Stymuluje to ponadto poziom inwestycji zagranicznych, ponieważ rynek lokalny jest tańszy dla zagranicznych kontrahentów. Innymi słowy, towary importowane są droższe, co jest odbierane przez klientów jako obniżanie ich standardów życia.

Mariusz Paszko
Redaktor Naczelny - wywiady, historia, wiedza, technologie, polityka, Kościół

Podobne

Leave a Reply

Dodaj komentarz

W górę