Wiadomości będą wysyłane raz w tygodniu, na koniec tygodnia. Adresy e-mail będą wykorzystywanie jedynie do mailingów w ramach Strefy Wolnej Prasy. Nie będą przedmiotem sprzedaży innym podmiotom.

Jesteś tutaj:
Home > Firma > Zacznij swój biznes cz. I

Zacznij swój biznes cz. I

W jakiej formie najlepiej prowadzić działalność gospodarczą?

W skrócie:

 • Rozpoczynając działalność gospodarczą musimy zdecydować czy chcemy prowadzić ją samodzielnie, czy wspólnie z innymi osobami.
 • Działalność prowadzona wspólnie z innymi osobami może przybrać postać spółki – dostępne są spółki cywilna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna oraz spółka akcyjna.

 

Na początku był… pomysł! 

Wysłuchałeś już wszystkich porad i ostrzeżeń znajomych oraz bliskich. Przetrząsnąłeś internetowe fora, dodatki do gazet, a nawet odwiedziłeś pobliskie biblioteki. Nie straszne Ci starcia z urzędem skarbowym, ani konieczność prowadzenia dokumentacji księgowej. Jednym słowem, jesteś gotowy na wszystko aby osiągnąć jeden cel:

Zacząć swój własny biznes!

Masz jednak przy tym jeszcze jeden, mały problem… Nadal nie wiesz do końca jak się za to zabrać.

Informacji jest co prawda mnóstwo, ale często są one sprzeczne lub nie do końca wiarygodne. Dlatego szukasz miejsca, gdzie będziesz mógł znaleźć pewne i praktyczne porady.

Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość.

Znalazłeś to miejsce!

W naszym cyklu „Zacznij Swój Biznes” będziemy starali się wyjaśnić Ci wszystkie najważniejsze wątpliwości związane z prowadzeniem własnej działalności. Znajdziesz tu informacje, nie tylko jak rozpocząć własną działalność, lecz także wiele  porad, jak ją dalej prowadzić.

Bądź zatem z nami. Z a c z y n a m y !

*       *       *

W jakiej formie rozpocząć prowadzenie własnej działalności?

Decydując się na rozpoczęcie działalności gospodarczej, musimy sobie odpowiedzieć na pierwsze i podstawowe pytanie: jaką formę jej prowadzenia wybrać?

Przed dokonaniem tego wyboru należy wziąć pod uwagę wiele czynników jak chociażby to czy chcemy prowadzić biznes sami, czy raczej z inną osobą? Jakim początkowym kapitałem dysponujemy? Jakie ryzyko odpowiedzialności w związku z jego prowadzeniem jest dla nas do zaakceptowania? Czy wreszcie jaki sposób opodatkowania będzie najbardziej odpowiedni.

Bardzo ważną rzeczą związaną z prowadzeniem własnego biznesu są wynikające z tego obowiązki rachunkowe, ale o nich opowiemy w oddzielnym artykule.

Pamiętaj! Od tego czy dobrze wybierzesz odpowiednią dla siebie formę prowadzenia własnego biznesu w dużej mierze zależeć będzie jego powodzenie.

Z najpopularniejszych wariantów prowadzenia działalności mamy do wyboru prowadzenie działalności jako:

1. samodzielny przedsiębiorca,
2. spółka cywilna,
3. spółka osobowa prawa handlowego (spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna), oraz
4. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna.

Jak pewnie się domyślacie, każda z tych form prowadzenia działalności ma swoje cechy charakterystyczne, którymi różni się od pozostałych. Aby ułatwić dokonanie tego pierwszego i najważniejszego wyboru, przygotowaliśmy ich krótkie porównanie.

 

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Jest to jedna z podstawowych form rozpoczęcia własnej działalności. Prowadzenie działalności gospodarczej w tej formie wymaga jedynie zarejestrowania w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wniosek o taką rejestrację można złożyć za pomocą strony internetowej CEIDG.

Ryzyko

W związku z pełną odpowiedzialnością za zobowiązania firmy ta forma prowadzenia działalności wiąże się z dużym ryzykiem osobistym. W przypadku bowiem, gdy przedsiębiorca zaciągnie zobowiązania i nie będzie mógł ich później uregulować odpowiada on całym swoim majątkiem prywatnym. A jeśli znajduje się w związku małżeńskim i nie podpisał intercyzy może również stracić wspólny majątek. Dlatego przy prowadzeniu działalności w tej formie należy pamiętać o szczegółowym uregulowaniu kwestii prawnych związanych z zakresem naszej odpowiedzialności.

Opodatkowanie

Jednoosobowa działalność gospodarcza opodatkowana jest co do zasady według skali podatkowej. Podatnik może jednak wybrać również opodatkowanie liniowe (według stawki 19%). Dodatkowo, w pewnych sytuacjach dostępne są również dwie inne formy opodatkowania takiej działalności – tzw. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa.

Jeśli interesują Cię szczegóły związane z odprowadzaniem podatku przy tej formie działalności polecamy artykuł: „Zacznij Swój Biznes #2 – 4 sposoby na… opodatkowanie jednoosobowej działalności gospodarczej”.

Podsumowanie

Mimo pełnej odpowiedzialności za zobowiązania firmy to jednoosobowa działalność gospodarcza jest najczęściej wykorzystywaną przez samodzielnych przedsiębiorców formą prowadzenia działalności. Warto o niej w pomyśleć szczególnie na początkowym etapie rozwoju własnego biznesu, szczególnie jeśli mamy zamiar (przynajmniej na początku) prowadzić go samodzielnie.

 

Spółka cywilna

Rozpoczynając działalność z inną osobą, można rozważyć współpracę w ramach tzw. spółki cywilnej. Wystarczy do tego umowa w zwykłej formie pisemnej. Przepisy dotyczące tej spółki znajdziemy w Kodeksie Cywilnym (art. 860 i n.). Tam też znajdziesz ogólne informacje dotyczące funkcjonowania tego typu spółki.

Ryzyko

W przypadku spółki cywilnej wspólnicy odpowiadają solidarnie za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem prywatnym (UWAGA: podobnie jak w przypadku jednoosobowej działalności i braku intercyzy, odpowiedzialność za długi rozciąga się także na majątek wspólny). Pojęcie „solidarna odpowiedzialność” oznacza, że w przypadku gdy spółka (jej wspólnicy) jest zobowiązana do dokonania płatności, nasz kontrahent może żądać spłaty długu od każdego ze wspólników, a oni będą musieli go spłacić bez względu na okoliczności powstania długu.

Opodatkowanie

Gdy założymy spółkę cywilną każdy ze wspólników będzie płacił podatek osobno. Spółka cywilna nie jest traktowana jako tzw. podatnik. Oznacza to, że nie składa deklaracji podatkowych i nie rozlicza podatku – podatnikami przy tej formie prowadzenia działalności są wspólnicy.

Podsumowanie

Spółka cywilna jest dobrą formą na początkowym etapie wspólnego prowadzenia biznesu, w przypadku gdy nie jest on związany z dużym ryzykiem. W przypadku gdy biznes wiąże się z zaciąganiem dużych zobowiązań lub istotną odpowiedzialnością za wytworzone produkty / wyświadczone usługi – lepiej rozważyć prowadzenie działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki komandytowej (patrz: poniżej).

 

Spółki osobowe prawa handlowego

Do spółek osobowych prawa handlowego należą spółki: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna. Rozpoczęcie działalności w tej formie jest zdecydowanie bardziej skomplikowane niż w przypadku jednoosobowej działalności i spółki cywilnej. Różnic w sposobie założenia każdej z tych spółek jest wiele, dlatego odsyłamy do zapoznania się z nimi w poszczególnych częściach Kodeksu spółek handlowych (art. 22 – spółka jawna, art. 86 – spółka partnerska, art. 102 – spółka komandytowa, art. 125 – spółka komandytowo-akcyjna).

Ryzyko

Wspólnicy spółek osobowych prawa handlowego odpowiadają za zobowiązania tych spółek zasadniczo całym majątkiem prywatnym, z wyjątkiem spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej. 

W spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółek tylko do wysokości sumy komandytowej / kapitału zakładowego. Najwyższy kapitał zakładowy dla spółek osobowych prawa handlowego wymagany jest dla spółek komandytowo-akcyjnych i wynosi 50 tys. zł. Musimy się w tym wypadku liczyć ze znacznymi nakładami finansowymi, jeśli w tej właśnie formie chcemy rozpoczynać naszą działalność.

Opodatkowanie

Podobnie jak spółka cywilna, spółki osobowe prawa handlowego nie podlegają samodzielnemu opodatkowaniu. Jak to jednak często w przepisach bywa od tej generalnej zasady jest oczywiście wyjątek. Wyjątkiem tym jest spółka komandytowo-akcyjna, która od 1 stycznia 2014 r. płaci podatek niezależnie od swoich wspólników – zmiana ta została wprowadzona z uwagi na, popularne wówczas, optymalizacje podatkowe z zastosowaniem konstrukcji spółek komandytowo-akcyjnych.

Poza tym jednym wyjątkiem opodatkowaniu w spółkach osobowych prawa handlowego podlegają wspólnicy tych spółek. W przypadku, gdy wspólnikiem spółki jest osoba fizyczna – będzie on płacił podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), w przypadku gdy jest nim osoba prawna – będzie to podatek dochodowy od osób prawnych (CIT).

Podsumowanie

Najczęściej polecaną formą prowadzenia działalności z wyżej wymienionych spółek osobowych prawa handlowego jest spółka komandytowa. Jest tak głównie z uwagi na możliwość ograniczenia odpowiedzialności wspólników i preferencyjne opodatkowanie.

 

Spółki kapitałowe

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna są najbardziej rozbudowanymi spółkami z wszystkich tu opisywanych. Założenie ich wymaga także spełniania wielu wymogów formalnych. Spółki te posiadają kapitał zakładowy i w przeciwieństwie do wyżej wspomnianych spółek osobowych są tzw. osobami prawnymi.

Minimalny kapitał zakładowy podlegający wpłaceniu przez wspólników spółek z o.o. to 5 tys. zł, a w przypadku spółki akcyjnej 100 tys. zł. Widzimy zatem, że o ile spółka z o.o. nie wymaga posiadania znacznego kapitału, to w przypadku spółki akcyjnej trzeba już go posiadać.

Akcje spółek akcyjnych mogą podlegać ofercie publicznej tj. być sprzedawane na giełdach, co umożliwia pozyskanie środków na finansowanie działalności od osób niezwiązanych ściśle z prowadzonym biznesem przy zachowaniu kontroli nad spółką.

Ryzyko

Wspólnicy spółek kapitałowych – zwani odpowiednio udziałowcami lub akcjonariuszami – odpowiadają za ich zobowiązania jedynie do wysokości kapitału zakładowego (kwoty, którą wpłacili na tzw. kapitał zakładowy przy założeniu spółki lub w późniejszym okresie).

Opodatkowanie

Spółki kapitałowe płacą podatek CIT. W przypadku gdy założymy spółkę kapitałową będziemy musieli zapłacić podatek CIT nie tylko od dochodów spółki, ale także (gdy wypłacimy z niej zyski np. w formie dywidendy) od tych otrzymanych zysków. Jest to przykład tzw. podwójnego opodatkowania w spółkach.

Podsumowanie

Pomimo podwójnego opodatkowania, spółki kapitałowe, ze względu na swą strukturę, jak i ograniczenia odpowiedzialności udziałowców/akcjonariuszy są jedną z bezpieczniejszych form prowadzenia działalności. Są one też preferowane przez tzw. „większych inwestorów”.


Zgodnie ze statystykami najwięcej osób prowadzenie własnego biznesu rozpoczyna od założenia jednoosobowej działalności gospodarczej, dopiero później rozszerzając tę działalność na pozostałe formy jej prowadzenia. Dlatego to właśnie jednoosobowej działalności gospodarczej poświęcimy kolejny artykuł.

UWAGA! Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna. Dlatego dajemy możliwość wstawiania komentarzy pod artykułami. Jeśli zatem masz spostrzeżenia którymi chcesz się podzielić, nie krępuj się, napisz do nas!

Zostaw komentarz pod artykułem lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

Odpowiemy niezwłocznie!

redakcja Prawo & Ja.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Prawo Ja
Prawo & Ja – Twój blog prawniczy. Interesujesz się zmianami w prawie. Szukasz prostych i konkretnych informacji prawnych. Dobrze trafiłeś! Nasz blog jest specjalnie dla Ciebie.
https://prawoja.pl

Podobne

Leave a Reply

156 odpowiedzi na “Zacznij swój biznes cz. I”

 1. You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be actually
  something which I think I would never understand. It seems too complicated
  and very broad for me. I am looking forward for your next post, I’ll try to get
  the hang of it!

 2. I just want to tell you that I am just beginner to blogs and truly savored you’re blog site. Very likely I’m going to bookmark your blog . You absolutely come with great stories. Regards for revealing your website page.

 3. With havin so much content and articles do you ever run into any issues of plagorism or copyright violation? My site has a lot of exclusive content I’ve either authored myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the internet without my agreement. Do you know any techniques to help prevent content from being stolen? I’d really appreciate it.

 4. I really desire to reveal to you that I am new to online blogging and totally loved your article. Quite possibly I am likely to remember your blog post . You really have great article information. Be Grateful For it for swapping with us your own url page

 5. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick in NYC at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 6. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 7. The the next occasion I read a weblog, Lets hope so it doesnt disappoint me as much as this. I am talking about, I know it was my choice to read, but I personally thought youd have some thing intriguing to say. All I hear is a lot of whining about something you could fix if you werent too busy trying to find attention.

 8. Emery EPS is a Search Engine Optimization company that provides SEO Services. Their proprietary SEO strategies help struggling websites and aspiring business owners to rank their websites higher in multiple search engines like Google , Yahoo and Bing. They provide local and gmb map ranking for businesses in Coasta Rica, New York, Los Angeles, Portland, Sacramento, Phoenix, Las Vegas, Denver, Houston, California and many other local areas. Find more at https://www.emeryeps.com.

 9. Hi there exceptional webѕite! Does running a blog such as this require a great deal of
  work? I’ve virtually no knowledge of coding but I was hoping
  to start my own blog soon. Anywаys, if you have any ideas or tips for new blog ownerѕ pleaѕe share.
  I understand thіs is off topic however I simply needed to asк.
  Thanks!

 10. I believe that is among the most important info for
  me. And i’m satisfied reading your article. But want to statement on some normal things, The web
  site taste is great, the articles is in point of fact
  great : D. Excellent job, cheers

 11. I simply want to mention I am very new to weblog and honestly enjoyed this page. Likely I’m likely to bookmark your blog post . You certainly have terrific article content. Kudos for revealing your web site.

 12. 388658 64055Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do some research about this. We got a grab a book from our region library but I feel I learned a lot more from this post. Im quite glad to see such great information being shared freely out there. 743223

 13. Oh my goodness! Incredible article dude! Thank you so much, However I am experiencing difficulties with your RSS. I don’t understand why I cannot join it. Is there anybody else having similar RSS problems? Anyone who knows the answer will you kindly respond? Thanx!

 14. An impressive share! I’ve just forwarded this onto a friend who had been conducting a little homework on this. And he in fact bought me lunch simply because I stumbled upon it for him… lol. So allow me to reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending time to talk about this matter here on your web page.

 15. I truly love your website.. Great colors & theme. Did you develop this web site yourself? Please reply back as I’m hoping to create my own site and would like to know where you got this from or what the theme is called. Appreciate it!

 16. 177409 218299Aw, this was a actually good post. In concept I wish to put in writing like this moreover – taking time and actual effort to make an exceptional article nonetheless what can I say I procrastinate alot and not at all appear to get something done. 227823

 17. May I simply just say what a relief to find an individual who really understands what they’re discussing on the net. You certainly realize how to bring an issue to light and make it important. More and more people need to check this out and understand this side of the story. I was surprised that you’re not more popular given that you surely possess the gift.

 18. Congratulations on having Hands down the most sophisticated blogs Ive come throughout in most time! Its just incredible how much you can detract from a thing mainly because of how visually beautiful it’s. Youve put collectively a very good blog space -great graphics, videos, layout. This really is undoubtedly a must-see weblog!

 19. Hi, I do think this is a great site. I stumbledupon it 😉 I am going to return once again since i have book marked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help other people.

 20. Aw, this was an exceptionally nice post. Taking the time and actual effort to make a great article… but what can I say… I hesitate a lot and don’t manage to get nearly anything done.

 21. Hi! I could have sworn I’ve been to this site before but after going through many of the posts I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely pleased I came across it and I’ll be book-marking it and checking back regularly.

 22. Oh my goodness! Amazing article dude! Thank you, However I am going through troubles with your RSS. I don’t know why I cannot join it. Is there anybody getting similar RSS issues? Anyone that knows the answer will you kindly respond? Thanx!

 23. I discovered your weblog web page on google and check a couple of of your early posts. Continue to maintain up the extremely good operate. I just extra up your RSS feed to my MSN News Reader. Looking for forward to reading far more from you later on!…

 24. This is the right webpage for anyone who wants to understand this topic. You understand so much its almost hard to argue with you (not that I actually would want to…HaHa). You certainly put a new spin on a subject that has been discussed for ages. Great stuff, just excellent.

 25. I have to thank you for the efforts you have put in writing this website. I am hoping to see the same high-grade blog posts by you later on as well. In fact, your creative writing abilities has inspired me to get my very own site now 😉

 26. Right here is the perfect web site for anybody who really wants to find out about this topic. You know so much its almost hard to argue with you (not that I actually will need to…HaHa). You definitely put a brand new spin on a topic which has been discussed for ages. Great stuff, just great.

 27. Hello there! I could have sworn I’ve visited your blog before but after browsing through a few of the articles I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely happy I found it and I’ll be bookmarking it and checking back regularly.

 28. Hi, I do believe this is an excellent web site. I stumbledupon it 😉 I will return yet again since i have bookmarked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to help others.|

 29. After looking over a few of the blog posts on your web site, I truly appreciate your way of writing a blog. I saved as a favorite it to my bookmark site list and will be checking back soon. Please visit my website too and tell me how you feel.

 30. I must thank you for the efforts you have put in penning this site. I am hoping to check out the same high-grade content from you later on as well. In truth, your creative writing abilities has inspired me to get my very own site now 😉

 31. Hi, I do believe this is an excellent website. I stumbledupon it 😉 I will revisit once again since I book marked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide other people.

 32. I’m impressed, I must say. Rarely do I encounter a blog that’s both equally educative and amusing, and without a doubt, you have hit the nail on the head. The problem is an issue that too few folks are speaking intelligently about. I’m very happy I came across this in my hunt for something relating to this.

 33. This is the right blog for anyone who hopes to understand this topic. You understand a whole lot its almost tough to argue with you (not that I personally would want to…HaHa). You definitely put a fresh spin on a topic that has been written about for ages. Wonderful stuff, just great.

 34. Hi, Neat post. There is a problem along with your site in internet explorer, might test this? IE still is the marketplace chief and a huge portion of other people will miss your wonderful writing because of this problem.|

 35. Oh my goodness! Impressive article dude! Many thanks, However I am going through difficulties with your RSS. I don’t understand the reason why I am unable to join it. Is there anybody having identical RSS problems? Anyone who knows the solution will you kindly respond? Thanks!!

 36. I simply want to mention I am just new to blogs and really enjoyed your website. More than likely I’m planning to bookmark your blog post . You definitely come with tremendous writings. With thanks for sharing with us your webpage.

 37. This is the perfect web site for everyone who would like to understand this topic. You realize a whole lot its almost hard to argue with you (not that I actually will need to…HaHa). You definitely put a brand new spin on a topic which has been discussed for decades. Wonderful stuff, just excellent.

 38. I cherished as much as you will receive performed right here. The cartoon is attractive, your authored subject matter stylish. however, you command get bought an shakiness over that you want be delivering the following. ill definitely come more until now again as exactly the same just about very steadily inside case you shield this increase.

 39. What i do not realize is in reality how you’re no longer really much more neatly-appreciated than you may be now. You’re so intelligent. You realize thus significantly when it comes to this subject, made me for my part consider it from a lot of varied angles. Its like women and men aren’t fascinated until it¡¦s one thing to do with Lady gaga! Your individual stuffs nice. At all times handle it up!

 40. Many thanks to you for sharing these kind of wonderful content. In addition, the optimal travel and medical insurance plan can often ease those problems that come with vacationing abroad. A new medical crisis can rapidly become extremely expensive and that’s certain to quickly slam a financial problem on the family’s finances. Setting up in place the perfect travel insurance package deal prior to setting off is well worth the time and effort. Thanks

 41. Great post. I was checking continuously this blog and I’m impressed! Very helpful information particularly the last part 🙂 I care for such information much. I was looking for this particular information for a very long time. Thank you and best of luck.

 42. Thanks for the publish. My partner and i have usually seen that almost all people are desperate to lose weight simply because they wish to show up slim as well as attractive. Nonetheless, they do not generally realize that there are more benefits just for losing weight in addition. Doctors say that fat people suffer from a variety of ailments that can be perfectely attributed to the excess weight. Fortunately that people who definitely are overweight as well as suffering from diverse diseases can reduce the severity of their own illnesses by means of losing weight. You possibly can see a progressive but identifiable improvement with health when even a moderate amount of fat reduction is obtained.

 43. Good – I should certainly pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related info ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, website theme . a tones way for your client to communicate. Nice task.

 44. Can I just say what a relief to search out somebody who really is aware of what theyre talking about on the internet. You definitely know tips on how to convey an issue to mild and make it important. More people have to read this and perceive this aspect of the story. I cant imagine youre no more popular because you undoubtedly have the gift.

 45. Good post right here. One thing I’d like to say is the fact that most professional fields consider the Bachelor’s Degree just as the entry level standard for an online diploma. Even though Associate Diplomas are a great way to start out, completing your current Bachelors presents you with many entrances to various professions, there are numerous online Bachelor Course Programs available by institutions like The University of Phoenix, Intercontinental University Online and Kaplan. Another issue is that many brick and mortar institutions provide Online variants of their college diplomas but commonly for a considerably higher amount of money than the organizations that specialize in online college degree programs.

 46. I beloved as much as you’ll receive carried out proper here. The comic strip is tasteful, your authored subject matter stylish. however, you command get got an nervousness over that you wish be turning in the following. sick surely come more earlier once more since precisely the similar nearly very frequently within case you protect this hike.

 47. Wonderful beat ! I wish to apprentice at the same time as you amend your web site, how could i subscribe for a weblog website? The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit familiar of this your broadcast provided vibrant transparent concept

 48. Hi there! I know this is kinda off topic nevertheless I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog article or vice-versa? My site covers a lot of the same topics as yours and I feel we could greatly benefit from each other. If you might be interested feel free to shoot me an e-mail. I look forward to hearing from you! Fantastic blog by the way!

 49. Thank you for sharing excellent informations. Your web site is very cool. I’m impressed by the details that you’ve on this blog. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this website page, will come back for more articles. You, my pal, ROCK! I found simply the information I already searched everywhere and just could not come across. What a great web site.

 50. I’ve read some just right stuff here. Definitely value bookmarking for revisiting.
  I wonder how a lot effort you set to create this sort of excellent informative website.

 51. hello there and thank you for your info – I’ve certainly
  picked up anything new from right here. I didd however expertise
  a few technical points using this website, as I experienced too reload tthe
  web site lots of times previous to I could get itt to
  load properly. I had been wondering if your web hosting
  is OK? Not that I’m complaining, but slpow loading instances
  times will sometimes affect your placement in google and caan damage your high-quality score if advertising and marketing
  with Adwords. Well I am adding this RSS to my e-mail and can look out for much moire of your respective
  interesting content. Make sure you update this again soon.

 52. I blog quite often and I really thank you for your content. Your article has really peaked my interest. I am going to take a note of your website and keep checking for new details about once a week. I opted in for your RSS feed as well.

 53. I do trust all the ideas you have offered for your post. They are really convincing and can certainly work.
  Nonetheless, the posts are too brief for novices.
  May you please lengthen them a little from next time? Thank you for the post.

 54. Terrific paintings! This is the kind of information that are supposed to be shared across the internet. Shame on Google for now not positioning this publish upper! Come on over and discuss with my web site . Thank you =)

 55. I like what you guys are up too. Such clever work and reporting! Carry on the superb works guys I’ve incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my site :).

 56. Interesting article. It is rather unfortunate that over the last years, the travel industry has already been able to to handle terrorism, SARS, tsunamis, flu virus, swine flu, plus the first ever entire global economic depression. Through all of it the industry has proven to be solid, resilient and also dynamic, acquiring new approaches to deal with hardship. There are always fresh troubles and opportunities to which the industry must yet again adapt and answer.

 57. Thank you, I have just been searching for info approximately this topic for a long time and yours is the best I have discovered till now. However, what in regards to the bottom line? Are you positive about the source?

 58. Almost all of the things you say happens to be supprisingly appropriate and it makes me ponder the reason why I hadn’t looked at this with this light before. Your piece truly did switch the light on for me as far as this issue goes. But there is 1 issue I am not too comfortable with and while I attempt to reconcile that with the actual main idea of the issue, allow me observe exactly what the rest of the visitors have to say.Nicely done.

 59. After looking at a few of the blog posts on your web site, I really like your technique of writing a blog. I saved it to my bookmark site list and will be checking back in the near future. Please check out my website too and let me know how you feel.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W górę