Wiadomości będą wysyłane raz w tygodniu, na koniec tygodnia. Adresy e-mail będą wykorzystywanie jedynie do mailingów w ramach Strefy Wolnej Prasy. Nie będą przedmiotem sprzedaży innym podmiotom.

Jesteś tutaj:
Home > Edukacja > Ukraina – Polska. Nowe spojrzenie. Seminarium w Kijowie, 9.12.2017

Ukraina – Polska. Nowe spojrzenie. Seminarium w Kijowie, 9.12.2017

Instytut Adama Mickiewicza, firma Eureka Media z siedzibą w Warszawie, Centrum Otwartych i Multimedialnych Nauk Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Nowoczesnych Technik Informacyjnych i Sztuk Wizualnych z Kijowa zapraszają do udziału w debacie na temat możliwych form komunikacji, dialogu i porozumienie między Ukraińcami a Polakami. Szczególnie interesujące są  możliwości oferowane przez nowe interaktywne technologie. Ale wszyscy są zaproszeni, bez względu na to, czy korzystają z takich technologii, czy nie.

Seminarium odbędzie się 8 grudnia w centrum Kijowa. W dniu 9 grudnia 2017 r. Przeprowadzone zostaną wywiady z wybranymi uczestnikami, którzy zarejestrują się do 7 grudnia 2017 r. do godz. 18.00 w Kijowie.
Kontakt: info@eurekamedia.info (ukraiński, rosyjski, angielski).

Najważniejsze pytania:
Jakiej wiedzy potrzebują Ukraińcy i Polacy na temat obu krajów i ich kultur?
Jaki jest najlepszy sposób na omawianie wzajemnych relacji i szukanie wspólnych celów?
Jakie technologie, strategie komunikacji i narzędzia marketingowe można wykorzystać, aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców – uczestników interaktywnego projektu Ukraina – Polska. Nowe spojrzenie?

***

Seminarium “Ukraina – Polska. Nowe spojrzenie” będzie pierwszym etapem projektu skupionego wokół interaktywnej platformy dokumentacyjnej, mającej na celu zaprezentowanie – w wielowarstwowych i szerokich kategoriach tematycznych uwzględniających różne punkty widzenia – historii stosunków polsko-ukraińskich oraz problemów współczesnych relacji między oboma społeczeństwami. Interaktywne filmy dokumentalne będą stanowić znaczącą część platformy. Filmy będą wykorzystywać nowo nagrane materiały i materiały archiwalne oraz oryginalne dzieła. Zostaną wykonane przez studentów i młodych absolwentów szkół filmowych i wydziałów medialnych z obu krajów, wybranych w konkursie.

Interaktywny film dokumentalny to dość nowe zjawisko. Jego atrakcyjność wynika z połączenia trzech gatunków (środków komunikacji): tradycyjnego filmu dokumentalnego, stron internetowych i gier komputerowych. Podczas, gdy tradycyjny dokument ma zamkniętą strukturę chronioną prawem autorskim, interaktywne filmy dokumentalne dają odbiorcy – uczestnikowi procesu komunikacji – możliwość wyboru własnej ścieżki prowadzącej do celu rozumianego jako np. zdobywanie wiedzy na temat filmu. Podczas gdy strona internetowa jest pełna rozproszonych treści, interaktywny dokument ma strukturę narracyjną. W końcu to opowiadanie historii, nawet jeśli istnieje kilka (lub więcej) sposobów dotarcia do jej istoty. I choć gra komputerowa wymaga stałej, często intuicyjnej aktywności uczestnika procesu komunikacji, zwykle kończy się utratą lub wygraną, interaktywny dokument przedstawia bardziej niezmienne materiały, a tym samym daje możliwość głębszej refleksji i artystycznego poziomu komunikacji .

Wykorzystanie interaktywnego gatunku dokumentalnego w projekcie “Ukraina – Polska. Nowe spojrzenie” pozwoli zaprezentować – w atrakcyjnej, interaktywnej i filmowej formie – wiele różnych historycznych i społecznych narracji obecnych w przestrzeni publicznej obu krajów oraz w komentarzach o ich relacjach, które były i nadal są publikowane poza ich granicami. Uczestnicy procesu komunikacji otrzymają możliwość zweryfikowania prawdziwości tych wiadomości, poznania wspólnych narracji, które na pierwszy rzut oka wydają się dysonansowe i wyciągnięcia własnych wniosków. Debata będzie moderowana, co zapewni jej wysoką jakość i pozwoli uniknąć jednostronnych głosów i propagandy. Zaufanie do młodych profesjonalistów – studentów i młodych absolwentów studiów filmowych i medialnych z obu krajów – dzięki produkcji zapewni świeży wygląd, niezachwianą postawę i uczciwość w wykorzystywaniu materiałów źródłowych. Będziemy witać nowe technologie dzięki szerokiej i, z definicji, otwartej formie interaktywnego dokumentu.

Źródło: http://www.filmneweurope.com/press-releases/item/115665-ukraine-poland-new-gaze-a-seminar-in-kiev-9-december-2017

Michał Nil
Redaktor - nowoczesne technologie, gospodarka, kultura

Podobne

Leave a Reply

Dodaj komentarz

W górę