Wiadomości będą wysyłane raz w tygodniu, na koniec tygodnia. Adresy e-mail będą wykorzystywanie jedynie do mailingów w ramach Strefy Wolnej Prasy. Nie będą przedmiotem sprzedaży innym podmiotom.

Jesteś tutaj:
Home > Cenzura > Ukarana za wykłady o rodzinie. Podpisz apel do Ministra Jarosława Gowina o obronę wolności słowa na polskich uniwersytetach!

Ukarana za wykłady o rodzinie. Podpisz apel do Ministra Jarosława Gowina o obronę wolności słowa na polskich uniwersytetach!

Prof. Ewa Budzyńska, mogąca poszczycić się ponad dwudziestoośmioletnią pracą naukową na Uniwersytecie Śląskim, autorka wielu książek i artykułów naukowych dla polskich i zagranicznych czasopism, prowadziła zajęcia pt. „Międzypokoleniowe więzi w rodzinach światowych”. 

Po zajęciach dotyczących rodziny w kontekście nauki chrześcijańskiej grupa studentów złożyła do władz uczelni skargę na prof. Ewę Budzyńską.

Tym, co wzburzyło protestujących, było nazwanie człowieka w prenatalnej fazie rozwoju „dzieckiem” oraz pokazywanie modeli różnych faz rozwoju płodowego dziecka. Krytyka dotyczyła także zaprezentowania badań wskazujących na negatywny wpływ posyłania dzieci do żłobków na ich rozwój, a przede wszystkim samego zreferowania przez wykładowcę definicji rodziny jako podstawowej i naturalnej komórki społeczeństwa opartej o związek kobiety i mężczyzny. Nie do przyjęcia okazało się także zaprezentowanie publikowanych w prasie naukowej wyników badań na temat negatywnych skutków wychowywania dzieci przez pary osób tej samej płci. Skarga dotyczyła także krytycznego stosunku wykładowcy do eutanazji i jej rzekomego „antysemityzmu”.

Na tej podstawie Rzecznik Dyscyplinarny prof. Wojciech Popiołek wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie „podejrzenia popełnienia czynów uchybiających obowiązkom i godności nauczyciela akademickiego”. W jego trakcie prof. Ewa Budzyńska złożyła obszerne wyjaśnienia i zaprezentowała materiały wykorzystywane podczas zajęć. Rzecznik przesłuchał jedynie część studentów, ponadto dwojgu przesłuchiwanym okazał protokół zeznań trzeciego z nich, by następnie ze zgodnych zeznań świadków wyprowadzić wniosek o ich prawdziwości. Przy tym zarzuty odnośnie konkretnych treści rzekomo wypowiadanych przez prof. Ewę Budzyńską były w sposób oczywisty sprzeczne z zawartością przedstawionej przez nią prezentacji wyświetlanej podczas wykładu.

Ostatecznie prof. Popiołek zażądał od Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ukarania prof. Ewy Budzyńskiej dyscyplinarną naganą, a Komisja zdecydowała się wszcząć postępowanie.We wniosku o ukaranie Rzecznik nie tylko odniósł się do skargi studentów, ale także wyrażał swoje osobiste poglądy, w tym uznając wszelkie porównanie ideologii gender i komunizmu za naukowo bezzasadne.

Obrońcami prof. Ewy Budzyńskiej w postępowaniu dyscyplinarnym są prawnicy Instytutu Ordo Iuris, którzy domagają się jej uniewinnienia.

Podpisz apel do Ministra Jarosława Gowina o obronę wolności słowa na polskich uniwersytetach!

Wiceprezes Rady Ministrów
Minister nauki i szkolnictwa wyższego

Jarosław Gowin

Szanowny Panie Premierze,

zwracam się do Pana z apelem o podjęcie działań, które przywrócą wolność debaty akademickiej na polskich uniwersytetach. Ostatnie wypadki świadczą bowiem o tym, że uczelnie – bardziej niż arenę wymiany rzeczowych stanowisk – zaczynają dziś przypominać „fermy” kadr ideologicznych nowej lewicy.

Najjaskrawszym przejawem tego stanu rzeczy są szykany wobec wykładowców uniwersyteckich, którzy poddają krytyce ideologiczne tezy propagowane przez środowiska skrajnie lewicowe, organizacje feministyczne czy lobby organizacji LGBTQ.

Posługiwanie się konstytucyjną definicją małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety jest dziś powodem do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. Odnoszę się tu do sprawy prof. Ewy Budzyńskiej z Uniwersytetu Śląskiego, czy też ukaranego za podobne „przewinienie” prof. Aleksandra Nalaskowskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Niepokojąca jest w tym kontekście postawa Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), która w imię „debaty akademickiej, merytorycznej, wolnej od pogardy”, zdaje się sankcjonować eliminowanie z tejże debaty osób o tradycyjnym systemie wartości.

Jednocześnie niemal bez echa przechodzą wulgarne wypowiedzi pracowników naukowych, wyrażające pogardę wobec rodzin wielodzietnych, mieszkańców wsi czy osób wierzących.

Dlatego proszę Pana ministra o przyjęcie i zapoznanie się z przygotowanym przez Instytut Ordo Iuris projektem zmiany ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”.

Zmiany proponowane w tej regulacji mają na celu stworzenie mechanizmu zapewniającego lepszą ochronę wolności słowa na polskich uczelniach, a tym samym wzmocnienie ochrony podstawowych swobód osób kształcących się, pracujących tam bądź współpracujących ze światem nauki.

Już dziś apeluję o Pańską interwencję. Wierzę, że łączy nas przekonanie, że polskie uczelnie powinny być forum ożywionej i owocnej debaty, miejscem poszukiwania prawdy i kuźniami przyszłych polskich elit!

PROJEKT USTAWY MOŻNA PRZECZYTAĆ TUTAJ

Źródło: bronmyprofesor.pl
Zdjęcie: bronmyprofesor.pl/ is.wns.us.edu.pl

Podobne

W górę