Windykacja Cz. IV – Terminy przedawnienia roszczeń cd.

O ile przedawnienie roszczeń jest pojęciem prawa materialnego, to w procesie działanie, jakie może być podjęte w oparciu o upływ terminu przedawnienia określa się mianem zarzutu przedawnienia. Jest to zarzut zgłaszany w procesie, jednak oparty na przepisach prawa materialnego. Zarzut przedawnienia Zarzut przedawnienia nie wymaga żadnego prawnego uzasadnienia. Wystarczy, aby dłużnik (pozwany)

Skuteczna windykacja cz. III – terminy przedawnienia roszczeń

Musimy pamiętać, że czas jaki mamy na odzyskanie firmowych środków jest najistotniejszym czynnikiem w procesie ich odzyskiwania. Prawo jeszcze niestety umożliwia dłużnikom stałe uchylanie się od płatności. Co więcej, mogą oni całkowicie uniknąć odpowiedzialności za swoje zobowiązania finansowe. Gwarantuje im to zapis o przedawnieniu roszczeń, zawarty w Kodeksie Cywilnym. Prawo po stronie

Skuteczna windykacja cz. II

Obawa o wysokie koszty windykacyjne nadal sprawia, iż wierzyciele w większości przypadków próbują na własną rękę odzyskiwać należne im pieniądze za wykonaną usługę czy sprzedany towar, co zazwyczaj działa na ich niekorzyść. Właściciele firm popełniają najczęściej błędy merytoryczne, które uniemożliwią w dalszym procesie odzyskanie wierzytelności przez profesjonalne firmy windykacyjne. Nie

Skuteczna windykacja – cz. I

Trudno sobie wyobrazić przedsiębiorstwo, które nie odnotowuje żadnych opóźnień w spłacie swoich należności. Często, aby nie stracić klienta, nie podejmujemy żadnych działań. Niezapłacone rachunki, faktury powodują nie tylko dodatkowe nakłady pracy, ale również problemy z płynnością finansową wierzycieli lub zupełną stratę należnych pieniędzy za wykonaną usługę czy dostarczony towar. Skutki