Wiadomości będą wysyłane raz w tygodniu, na koniec tygodnia. Adresy e-mail będą wykorzystywanie jedynie do mailingów w ramach Strefy Wolnej Prasy. Nie będą przedmiotem sprzedaży innym podmiotom.

Jesteś tutaj:
Home > Historia > Rozważania o ewolucji i darwinowskim ewolucjonizmie

Rozważania o ewolucji i darwinowskim ewolucjonizmie

Ewolucja, rozumiana w kategorii postępowych zmian w myśleniu spowodowanych rozwojem nauki i gotowością człowieka do absorpcji coraz to nowej wiedzy, jest fundamentem jego rozwoju.

Idea „nauki przez całe życie”

Jak bardzo gotowy jest człowiek na przyswajanie wiedzy świadczy choćby coraz to większa liczba Uniwersytetów 3-go Wieku. Idea profesora Uniwersytetu w Tuluzie-Pierre Vellas’a sprowadzona do hasła „nauka przez całe życie” była przysłowiowym strzałem w dziesiątkę, bo przyjął ją i zaadoptował cały świat. Zdobywanie wciąż nowej wiedzy to oczekiwanie każdego seniora adepta uniwersytetu. W wieku poprodukcyjnym uczenie jest czystą przyjemnością, nie ma przymusu zapamiętywania, jest tylko smakowanie nowych wiadomości. Na seminariach bardzo ożywiona dyskusja świadczy o aktywnym uczestnictwie w zajęciach, bardzo żywym zainteresowaniu poznawanymi nowymi informacjami, ale też o chęci ich konfrontacji z dotychczasowym zasobem wiedzy i życiowym doświadczeniem. Swoista „burza mózgów” otwiera często gotowość do zmiany myślenia, czyli ewolucji myślenia.

Ewolucjonizm początkiem zbrodniczej eksterminacji

Studenci Uniwersytetów 3-wieku to często ludzie urodzeni we wczesnych powojennych latach ubiegłego wieku. Żywe mają wspomnienia z drugiej wojny światowej, jeżeli nie swoje osobiste to żyją wspomnieniami rodziców. Przeżyli też okres stalinizmu, dlatego właśnie oni znają praktyczne następstwa założeń doktryny ewolucjonizmu, której twórcą i propagatorem był Darwin. Zderza się szkolna wiedza o Darwinie jako wielkim uczonym z łączeniem go z holokaustem i zbrodniami Hitlera i Stalina. Rozważania na ten temat rozpoczyna się często od zapoznania się ze świetnym artykułem opublikowanym na stronie internetowej pod adresem https://ewolucjamyslenia.pl/ewolucjonistyczne-korzenie-etyki-hitlera/.

Ewolucjonizm Darwina

Teoria Darwina ogłoszona w 1859 roku bazuje na terminie „ewolucja” konstatując, że jest ona swoistym mechanizmem, który wykreował wszelkie życie, ludzi, świat. Hitler wykorzystał te założenia do koncepcji stworzenia nowej populacji, złożonej z silnych i zdrowych jednostek. Tylko najsilniejsi i najbardziej przystosowani są zdolni budować nowe wartości, współtworzyć nowe materialne i duchowe podstawy rzeczywistości. I tylko takie jednostki mogą tworzyć społeczność wzorową, pożyteczną i pożądaną. Nie ma w niej miejsca dla słabych, chorych fizycznie czy umysłowo. Osłabiają oni potencjał społeczny, są obciążeniem i bardzo dużym kosztem.

Rasa „Panów”

Rasowi przedstawiciele gatunku ludzkiego obok wyśmienitego zdrowia odznaczają się odpowiednimi cechami fizycznymi. To rasa „Panów” najbardziej pożądana na świecie różniąca się od Słowian, Cyganów, Żydów. Wszystkie osobniki niższej rasy skazane są na zagładę, eugenikę lub na służenie i ciężką pracę na rzecz wyselekcjonowanych osobników. Do potwierdzenia słuszności tych tez zaprzęgnięto biologię i medycynę. Jak wiele cierpienia przyniosła ludziom ta ideologia, wie każdy obywatel świata.

Nie tylko nazizm wyrósł z darwinizmu. Stalin zamienił pojęcie rasy na klasy społeczne i mordował w imię doskonalenia społeczeństwa.

Żadna dziedzina nauki nie dała potwierdzenia teorii darwinowskiej teorii ewolucjonizmu, choć on odwoływał się do nauki o ziemi czy geologii. Są to jednak dalsze rozważania, z którymi warto się zapoznać na stronie portalu popularno-naukowego https://ewolucjamyslenia.pl/.

Podobne

W górę