Wiadomości będą wysyłane raz w tygodniu, na koniec tygodnia. Adresy e-mail będą wykorzystywanie jedynie do mailingów w ramach Strefy Wolnej Prasy. Nie będą przedmiotem sprzedaży innym podmiotom.

Jesteś tutaj:
Home > Gospodarka > Program gospodarczy PiS doczekał się realizacji – wchodzi w życie 5 nowych ustaw

Program gospodarczy PiS doczekał się realizacji – wchodzi w życie 5 nowych ustaw

Konstytucja Biznesu – sztandarowy program gospodarczy PiS wchodzi dziś częściowo w życie. Składa się na nią 5 ustaw. Wśród wprowadzonych przez nowe prawo zmian – podaje Polska Agencja Prasowa – znalazły się: zasada: “co nie jest prawnie zabronione, jest dozwolone“, sześciomiesięczna ulga na start dla rozpoczynających działalność gospodarczą, możliwość prowadzenia nierejestrowanej działalności i powołanie instytucji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Od 30 kwietnia 2018 roku przestaje obowiązywać ustawa z 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej. Zastępuję ją Konstytucja Biznesu. Wprowadzone więc zostaną rozwiązania stanowiące program gospodarczy PiS. Na Konstytucję Biznesu składa się 5 ustaw gospodarczych:

  1. ustawa Prawo przedsiębiorców;
  2. ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców;
  3. ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;
  4. ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP;
  5. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

Zmiana prawa ma doprowadzić do polepszenia wzajemnych relacji przedsiębiorców z organami administracji państwowej. Jednak tylko część przepisów weszła w życie już od dzisiaj. Kolejne będą wprowadzane sukcesywnie. Od 1 lipca 2018 roku mają zacząć obowiązywać przepisy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

Dotyczą one między innymi możliwości wysyłania przez przedsiębiorcę wniosków drogą elektroniczną a także dokonywania elektronicznych płatności. Od 1 lutego 2019 roku natomiast wejdą w życie przepisy ustawy prawo przedsiębiorcy dotyczące firm wpisanych do KRS.

Program gospodarczy PiS ogłoszony w 2016 roku

Plany wprowadzenia Konstytucji Biznesu składającej się na program gospodarczy PiS zostały ogłoszone w Rzeszowie podczas Kongresu 590 przez ówczesnego ministra rozwoju i finansów a obecnego premiera, Mateusza Morawieckiego. Najważniejszą częścią projektu jest ustawa Prawo przedsiębiorców.

Obok zasady: “co nie jest prawnie zabronione, jest dozwolone” wprowadza ona zasady: domniemania uczciwości przedsiębiorcy oraz zasadę rozstrzygania na jego korzyść spraw budzących wątpliwości.

Dla osób, które próbują rozkręcić dopiero własny biznes, najistotniejsze będą natomiast dwa inne zapisy. Chodzi o możliwość prowadzenia działalności nierejestrowanej i ulgę na start. Podatnicy, których przychody z działalności gospodarczej nie przekraczają 50% płacy minimalnej, nie będą teraz musieli rejestrować działalności w CEIDG ani płacić ZUS. Przepisy obejmą głównie osoby prowadzące drobną działalność handlową lub usługową (np. udzielające korepetycji).

Dzięki uldze na start, przedsiębiorca rozpoczynający dopiero rejestrowaną działalność gospodarczą będzie zwolniony z płacenia składek na ubezpieczenia społeczne. Sześciomiesięczne zwolnienie ma stanowić zachętę do rozpoczynania aktywności jaka przedsiębiorca.

W celu uproszczenia załatwiania czynności urzędowych stopniowo likwidowany będzie numer REGON. W kontaktach z urzędami przedsiębiorca będzie posługiwał się jedynie numerem NIP. Nowym wymogiem stało się pisanie przepisów prawa językiem zrozumiałym dla obywateli.

Jeśli jakiś przepis jest skomplikowany, urzędy zobowiązane zostaną do publikacji objaśnień pisanych prostym językiem. Przedsiębiorca powołujący się w swoich działaniach na takie objaśnienie, ma być chroniony przed konsekwencjami karnymi.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw poza Warszawą

Jedną z instytucji, której powstanie przewiduje realizowany właśnie program gospodarczy PiS, jest instytucja Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Ma on reprezentować interesy drobnych firm. Nie wiadomo jeszcze, gdzie będzie mieściła się siedziba rzecznika, ponieważ ustawa przewiduje możliwość jej lokalizacji poza Warszawą.

Nowością jest też możliwość zawieszania prowadzenia działalności gospodarczej na dowolny lub nieokreślony czas. Poprzednie przepisy przewidywały taką możliwość na maksymalnie 24 miesiące. W systemie CEIDG znajdą się informacje o pełnomocnikach i prokurentach przedsiębiorcy.

Centralna ewidencja ma umożliwić załatwianie większości spraw urzędowych przez Internet. Dotyczyć to będzie między innymi podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności na terenie Polski. Przez Internet można będzie uzyskać na przykład zaświadczenia o niezaleganiu z płaceniem składek na ubezpieczenia społeczne.

Konstytucja Biznesu ma również zachęcić obywateli innych krajów mieszkających w Polsce do prowadzenia działalności gospodarczej. Dlatego określone zostały zasady podejmowania takiej działalności dla podmiotów zagranicznych i otwierania oddziałów zagranicznych firm nad Wisłą.

Źródło – PAP
Publikacja za zgodą: Rynek Inwestycji

Podobne

Leave a Reply

Dodaj komentarz

W górę