Wiadomości będą wysyłane raz w tygodniu, na koniec tygodnia. Adresy e-mail będą wykorzystywanie jedynie do mailingów w ramach Strefy Wolnej Prasy. Nie będą przedmiotem sprzedaży innym podmiotom.

Jesteś tutaj:
Home > Finanse > PPK Pracownicze Plany Kapitałowe – ważne informacje!

PPK Pracownicze Plany Kapitałowe – ważne informacje!

1 stycznia 2019 roku weszła w życie nowa ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Natomiast wraz z początkiem lipca pierwsze firmy została objęte ustawowym obowiązkiem stworzenia systemu długoterminowego oszczędzania dla swoich pracowników. Brzmi tajemniczo, ale w tym artykule rozwiejemy Twoje wszystkie wątpliwości! Na czym polega PPK i czy można z niego zrezygnować? Odpowiadamy!

Co kryje się pod skrótem PPK?

PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe, to nowy program rządowy, który ma zapewnić Polakom finansowe bezpieczeństwo. Ustawa (Dz.U. 2018 poz. 2215) wprowadza w życie nowy system oszczędzania długoterminowego dla pracowników. Jest on wspierany z budżetu państwa, a docelowo składki mają pochodzić również od pracodawcy oraz samego uczestnika. Jeżeli przejdziemy na oficjalną stronę programu, dowiemy się, że skorzystanie z tej oferty zagwarantuje dwa razy szybsze oszczędzanie. Być może to prawda, jednak jakim kosztem?

Skąd będą pochodzić pieniądze PPK?

Po zgłębieniu tematu PPK można się dowiedzieć, że na koncie uczestnika będą odkładane jego prywatne oszczędności. Natomiast w przypadku śmierci właściciela rachunku stanowią dziedziczony kapitał finansowy. Jednak pojawia się pytanie, skąd i ile system pobierze pieniądzy? Z dostępnych informacji wynika, że zakłada się trzy podstawowe źródła wpłat. Podstawą do wyliczenia kwoty dwóch z nich jest wynagrodzenie pracownika brutto. Pierwsza z nich to część przekazywana przez pracodawcę. Jeżeli zatrudniona przez niego osoba zdecyduje się na udział w programie, będzie on zobowiązany do przekazywania na rachunek uczestnika 1,5% jego wynagrodzenia brutto. Istnieje również możliwość dobrowolnej wpłaty w wysokości 2,5% wypłaty zatrudnionego brutto. 

Z kolei drugim źródłem wpłat na konto PPK jest sam uczestnik programu. Oznacza to, że pracownik będzie musiał oddać część swojej wypłaty na rzecz zabezpieczenia swoich finansów w przyszłości. Jego wypłata zostanie potrącona o obowiązkową część wynoszącą 2% wartości brutto. Dodatkowo dobrowolnie można wpłacić dokładnie tyle samo. Na koniec wspomnijmy o ostatnim źródle składek, którym jest państwo. Jego obowiązkiem jest wzbogacenie oszczędności uczestnika o jednorazową wpłatę na start 250 zł oraz coroczną 240 zł. 

Kiedy mogę skorzystać ze zgromadzonych pieniędzy?

Co kryje się pod stwierdzeniem długoterminowe oszczędzanie? Okazuje się, że pieniądze zgromadzone na indywidualnym koncie PPK możemy pobrać w dowolnym momencie po złożeniu odpowiedniego wniosku. Jednak w takiej sytuacji zostaniemy zobowiązani do opłacenia podatku od zysków kapitałowych. Dodatkowo potrącone zostanie również 30% środków przekazanych przez pracodawcę i przekazane jako składka na ubezpieczenie emerytalne. 

Ponadto w przypadku przedterminowej wypłaty zostaną potrącone wszystkie wpłaty pochodzące z budżetu państwa! 

Jak wypłacić pieniądze, aby uniknąć potrąceń? Odpowiedź jest prosta. Pieniądze muszą zostać zamrożone na koncie do ukończenia 60 roku życia. Następnie można je wypłacić w następujący sposób: jednorazowo 25% zgromadzonej kwoty, a pozostała część w formie 120 miesięcznych rat. W innej sytuacji należy liczyć się z koniecznością opłacenia podatku od zysków kapitałowych. Dopuszcza się również możliwość wypłaty maksymalnie 25% wartości rachunku w przypadku ciężkiej choroby bezzwrotnie. W przypadku pracowników do 45 roku życia można również wypłacić pieniądze z obowiązkiem zwrotu, jeżeli są one potrzebne jako wkład własny do kredytu.

Kogo dotyczy rządowy program PPK?

Każdy pracodawca ma ustawowy obowiązek zapewnić osobom zatrudnionym możliwość wzięcia udziału w programie. Oznacza to, że musi on wybrać odpowiednią instytucję, w której stworzy system długoterminowego oszczędzania. Pracownikom zostaną otwarte specjalne indywidualne konta, gdzie gromadzone będą kolejne wpłaty. Jednak warto zaznaczyć, że z punktu widzenia zatrudnionych uczestnictwo jest całkowicie dobrowolne. Zanim przejdziemy do kwestii rezygnacji, warto zwrócić uwagę na to, kogo tak naprawdę obejmuje automatyczny zapis.

Z zapisów w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych wynika, że do programu zostaną zapisane wszystkie osoby zatrudnione, które ukończyły co najmniej 18 rok życia. Natomiast maksymalny próg wieku wynosi 55 lat. Jeżeli ktoś przekroczył ten limit, ale ma mniej niż 70 lat, a chce dołączyć do PPK, musi złożyć odpowiedni wniosek. 

Etapy automatycznego zapisu PPK

Warto zaznaczyć, że aktualnie do PPK nie należą wszystkie wymienione wyżej osoby. Zapisy odbywają się etapami, a pierwszy z nich obejmował wyłącznie największe firmy. 1 lipca 2019 roku do programu dołączyły przedsiębiorstwa zatrudniające od 250 pracowników. Następnie 1 stycznia 2020 roku do tego grona dołączą pracodawcy przyjmujący co najmniej 50 osób. W kolejnym etapie 1 lipca 2020 roku przyjdzie czas na mniejsze przedsiębiorstwa, w których pracuje od 20 osób. Natomiast jako ostatni 1 stycznia 2021 roku do programu PPK przystąpią pracownicy pozostałych podmiotów. 

Podsumowując, obowiązek stworzenia systemu PPK dla swoich pracowników ma każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jedną osobę z obowiązkiem odprowadzania składek ZUS. Wyjątek stanowią jednoosobowe działalności gospodarcze, mikroprzedsiębiorcy oraz firmy, gdzie wszyscy odmówili uczestnictwa w programie.

Jak zrezygnować z PPK?

Jak już wspominaliśmy, uczestnictwo pracowników w Pracowniczych Planach Kapitałowych jest dobrowolne. Istnieje możliwość rezygnacji z PPK na pisemny wniosek uczestnika. Co trzeba zrobić?

1.Należy pobrać odpowiednią deklarację, której wzór znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Finansów dotyczącego rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczego planu kapitałowego z dnia 30 stycznia 2019 roku.

2.Następnie należy wypełnić formularz własnymi danymi osobowymi. Zostaniesz poproszony o podanie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, danych kontaktowych, numeru PESEL oraz serii i numeru dowodu osobistego.

3.Kolejny etap to wpisanie danych pracodawcy: nazwa firmy, NIP, adres siedziby.

4.Teraz pozostaje jeszcze podpisać kilka oświadczeń o świadomości konsekwencji związanych z rezygnacją oraz złożyć podpis na końcu dokumentu.

5.Wypełniony dokument dostarczasz pracodawcy, którego obowiązkiem jest przekazanie deklaracji odpowiedniej instytucji finansowej.

Artykuł opracowany przez ekspertów https://pozyczkowy–portal.pl/ .

Summary

Podobne

Leave a Reply

Dodaj komentarz

W górę