Wiadomości będą wysyłane raz w tygodniu, na koniec tygodnia. Adresy e-mail będą wykorzystywanie jedynie do mailingów w ramach Strefy Wolnej Prasy. Nie będą przedmiotem sprzedaży innym podmiotom.

Jesteś tutaj:
Home > Francja > Płaca minimalna we Francji – wszystko co należy wiedzieć

Płaca minimalna we Francji – wszystko co należy wiedzieć

Na przestrzeni ostatnich miesięcy nastąpiły znaczące zmiany odnośnie rozliczania płacy minimalnej przez m.in kierowców pojazdów. Obecnie wszelkie zasady dotyczące płacy minimalnej we Francji regulowane są poprzez przepisy Loi Macron. Poniżej zostaną przedstawione najbardziej istotne informacje dotyczące zmian jakie zostały wdrożone w ramach nowego prawa.

Na przestrzeni ostatnich miesięcy nastąpiły znaczące zmiany odnośnie rozliczania płacy minimalnej przez m.in kierowców pojazdów. Obecnie wszelkie zasady dotyczące płacy minimalnej we Francji regulowane są poprzez przepisy Loi Macron. Poniżej zostaną przedstawione najbardziej istotne informacje dotyczące zmian jakie zostały wdrożone w ramach nowego prawa.

Czym jest prawo Loi Macron?

Przepisy zawarte w ramach prawa Loi Macron zostały wdrożone przede wszystkim w celu zmiany rozliczania płacy minimalnej na terenie Francji, które dotyczą sektora transportu drogowego w czym zawierają się również zmiany w Kodeksie pracy odnośnie oddelegowania pracowników. Na podstawie kilku dyrektyw unijnych, które bezpośrednio dotyczą prawa Loi Macron stworzone zatem przepisy prawa, które regulują pracę wielu przedsiębiorstw nie tylko  w sektorze transportu publicznego na terenie Francji, co z kolei ma wpływ na działanie przedsiębiorstw w innych krajach Unii Europejskiej.

Jakie są cele wdrożenia nowych przepisów prawa Loi Macron?

Bazując na ciągłym dostosowywaniu się do rozwoju przedsiębiorstw w różnych branżach powstało kilka głównych czynników, które stały się jednocześnie celami wdrożenia nowych przepisów, do których zaliczyć można:

  • uściślenie formalności związanych z przedsiębiorstwami z branży transportu drogowego, które delegują na terytorium Francji swojego pracownika z zakresu personelu drogowego bądź też pływającego oraz z zapisami ogólnymi prawa transportu drogowego w zgodzie z zapisami dyrektyw unijnych odnoszących się do tego prawa;
  • ułatwienie pracownikom tego sektora znalezienia powyższych informacji w jednym miejscu;
  • zwiększenie efektywności kontroli pracowników transportu drogowego poprzez kontrolowanie ilości i częstotliwości wykroczeń jakich się dopuścili co rezultacie zmniejszyło poziom nielegalnej konkurencji socjalnej i było przyczyną gorszej działalności innych firm działających w tej samej branży.

W związku z wprowadzonymi zmianami płaca minimalna musi być obecnie rozliczana w zupełnie inny sposób co zapobiega wykroczeniom i działa na korzyść w sprawiedliwy sposób dla wszystkich interesariuszy. Dodatkowo brak zastosowania się do nowego prawa może grozić nałożenie kar oraz sankcji, dzięki czemu wspierana jest cała branża i możliwy jest stabilny i zrównoważony rozwój.

Jakie obowiązki administracyjnie niesie ze sobą wprowadzenie nowych przepisów?

Wdrożenie nowych przepisów dotyczących płacy minimalnej we Francji niesie ze sobą nie tylko korzyści, ale i obowiązki administracyjne dotyczące danego przedsiębiorstwa które oddelegowuje pracownika na teren Francji, do których należą z kolei:

  • Określenie przedstawiciela transportu na terytorium Francji;
  • Konieczność zgłoszenia delegowanego kierowcy (od 01.01.2017 można tego dokonać drogą elektroniczną);
  • Konieczność wystawiania aneksu do umowy w j, francuskim;
  • Prowadzenie systemu rejestracji godzin prac, godziny wjazdu oraz wyjazdu, a także wszelkich nadgodzin;
  • Konieczność posiadania potwierdzenia ubezpieczenia A1;
  • Konieczność rozliczania płacy minimalnej we Francji wraz z dokumentacją potwierdzającą przepracowany okres czasu we Francji.

Wprowadzenie tego typu obowiązków administracyjnych było konieczne i umotywowane faktem, iż dzięki posiadaniu pełnej dokumentacji o raz potwierdzeń przedsiębiorstwo ani pracownik nie są narażone na straty.

Artykuł powstał we współpracy z: przedstawicielstwo.eu

Zdjęcie: pxhere.com

Podobne

Leave a Reply

Dodaj komentarz

W górę