Wiadomości będą wysyłane raz w tygodniu, na koniec tygodnia. Adresy e-mail będą wykorzystywanie jedynie do mailingów w ramach Strefy Wolnej Prasy. Nie będą przedmiotem sprzedaży innym podmiotom.

Jesteś tutaj:
Home > Bezpieczeństwo > Pięć lat prezydentury Andrzeja Dudy – Kancelaria Prezydenta podsumowuje

Pięć lat prezydentury Andrzeja Dudy – Kancelaria Prezydenta podsumowuje

Na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta ukazała się w poniedziałek, nowa uaktualniona wersja podsumowania pięcioletniej prezydentury Andrzeja Dudy.

Wśród osiągnięć głowy państwa wymieniono m.in. stworzenie Inicjatywy Trójmorza, złożenie 109 oficjalnych wizyt zagranicznych i przygotowanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób, które tego potrzebują.

Pięcioletnia kadencja prezydenta Andrzeja Dudy rozpoczęła się 6 sierpnia 2015 r. z chwilą złożenia przysięgi przed Zgromadzeniem Narodowym.

Kancelaria Prezydenta wskazuje, że przez ostatnie pięć lat Andrzej Duda złożył 109 oficjalnych wizyt zagranicznych. Ponadto w tym czasie odbyło się 166 wizyt delegacji zagranicznych w Polsce, zawarto 78 porozumień międzynarodowych, ratyfikowano i ogłoszono 370 umów międzynarodowych.

Wśród osiągnięć Andrzeja Dudy na forum międzynarodowym wymieniono wzmocnienie sojuszu z USA, stworzenie Inicjatywy Trójmorza i aktywną politykę Polski w ONZ.

W zakresie bezpieczeństwa militarnego – jak wskazano – priorytetami Andrzeja Dudy były: doprowadzenie do trwałej obecności wojsk amerykańskich i innych sojuszniczych sił NATO w Polsce, wsparcie modernizacji technicznej polskiej armii (m.in. zakup systemów Patriot i HIMARS, śmigłowców Black Hawk, F-35), reforma systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP oraz utworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej.

Przypomniano także, że w czerwcu 2019 r. prezydenci Polski i USA podpisali „Wspólną deklarację prezydentów o współpracy obronnej w zakresie obecności sił zbrojnych USA na terytorium RP”, a we wrześniu 2019 r. Andrzej Duda i Donald Trump podpisali wspólną deklarację na temat pogłębiania współpracy obronnej. Z kolei w maju 2020 r. zatwierdzono Nową Strategię Bezpieczeństwa Narodowego RP.

Prezydent – jak wskazała Kancelaria – podejmował także działania wspierające rodzinę (programy 500 plus i 300 plus na wyprawkę dla każdego ucznia) i emerytów (przywrócenie niższego wieku emerytalnego, 13. emerytura, program „Mama 4 plus”). Wśród osiągnięć Andrzeja Dudy wymieniono także podniesienie płacy minimalnej i stawki godzinowej. „Inspirację do wprowadzanych zmian stanowią bezpośrednie spotkania i rozmowy z Polakami w całym kraju” – podkreśla Kancelaria.

Kancelaria Prezydenta zauważa też, że Andrzej Duda jako kandydat na prezydenta i prezydent odwiedził wszystkie (380) powiaty krajowe.

Wśród kluczowych inicjatyw prezydenta wymieniono: nieodpłatną pomoc prawną dla każdego, kto jej potrzebuje, ustawę o centrach usług społecznych i zmiany w Kodeksie pracy.

W zakresie polityki zdrowotnej Kancelaria Prezydenta wymienia także opracowanie Narodowej Strategii Onkologicznej, utworzenie specjalnego Funduszu Medycznego i program „Leki 75 plus”.

Kancelaria informuje także, że prezydent Andrzej Duda podpisał łącznie 1066 ustaw, a 9 zawetował. Dodaje, że złożył w Sejmie 32 inicjatywy ustawodawcze, a najważniejsze z nich to m.in. ustawa o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 czy nowelizacja Kodeksu rodzinnego.

Prezydent złożył też 10 wniosków do TK – informuje Kancelaria.

W zakresie rolnictwa prezydent inicjował programy wsparcia dla mieszkańców obszarów wiejskich, promował polską żywność oraz podpisał wiele ustaw wspierających rolników.

Kancelaria przypomina, że prezydent Andrzej Duda z Pierwszą Damą zainaugurowali ogólnopolskie akcje #sprzątaMY i #sadziMY. „Te i wiele innych działań Para Prezydencka podjęła w trosce o ochronę środowiska” – informuje.

Spośród działań prezydenta związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym Kancelaria przypomina zatwierdzenie nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP, ochronę polskiej cyberprzestrzeni i tworzenie niezależności energetycznej Polski.

Kancelaria przypomina też, że wśród wręczonych odznaczeń prezydent udekorował 65 osób Orderem Orła Białego, a 23 osobom wręczył Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski. Przypomina, że Prezydent ustanowił też Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości, który stanowi wyróżnienie dla osób, które przyczyniły się do budowania i wzmocnienia suwerenności i niepodległości.

„Para Prezydencka bierze udział w licznych akcjach dobroczynnych, a część z nich sama inicjuje. Stałym wsparciem Prezydenta Andrzeja Dudy i jego Małżonki cieszy się 500 organizacji pozarządowych, fundacji i stowarzyszeń” – podkreśla Kancelaria.

Informuje, że w ciągu 5 lat Andrzej Duda ułaskawił 93 osoby, wręczył 2375 nominacji profesorskich, 1353 nominacji sędziowskich, 172 nominacji generalskich, a także 16 580 mianowań na pierwszy stopień oficerski. Prezydent nadał też obywatelstwo polskie 10 011 razy.

Na stronie Kancelarii Prezydenta jest też informacja o działalności pierwszej damy. Wynika z niej, że w ciągu 5 lat Agata Kornhauser-Duda spotkała się z ponad 50 tys. osób, objęła patronatem ponad 300 przedsięwzięć i wzięła udział w ponad stu wydarzeniach społeczno-charytatywnych.

Całość podsumowania pod adresem – https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,1828,piec-lat-prezydentury-andrzeja-dudy.html

Źródło: prezydent.pl
Zdjęcie: prezydent.pl

Podobne

W górę