Wiadomości będą wysyłane raz w tygodniu, na koniec tygodnia. Adresy e-mail będą wykorzystywanie jedynie do mailingów w ramach Strefy Wolnej Prasy. Nie będą przedmiotem sprzedaży innym podmiotom.

Jesteś tutaj:
Home > Finanse > Kancelaria podatkowa

Kancelaria podatkowa

Dla obywateli wielu europejskich państw polski system podatkowy wydaje się bardzo zagmatwany i skompilowany do zrozumienia. Nic w tym dziwnego, gdyż wielu obywateli, mimo wielu akcji edukacyjnych niejednokrotnie miała problem z samodzielnym (a przy tym prawidłowym) naliczeniu podatkowych należności. Dużo wątpliwości i obaw (i to nie tylko wśród Polaków) budzą również wszelkie przepisy związane z kontrolą podatkową oraz postępowaniem podatkowym. W wielu przypadkach początek kontroli podatkowej jest bodźcem do dokładniejszego zapoznania się z tym zagadnieniem.

Kancelaria podatkowa – początki

Wraz z wprowadzaniem gospodarki rynkowej, pojawiać się zaczęło coraz więcej osób wspomagających innych w uporządkowaniu spraw związanych z naliczaniem czy regulowaniem należnej dla Skarbu Państwa kwoty podatku. Jednak doradca podatkowy, jako oficjalny zawód funkcjonuje dopiero od 1997 roku. Od tego momentu jak grzyby po deszczu w całym kraju coraz to powstają nowe kancelarie, przed którymi podatki nie mają żadnych tajemnic.

Zakres obowiązków

Zasady związane z wykonywaniem zawodu doradcy podatkowego zostały w odpowiedni sposób uregulowane przepisami prawnymi. A to oznacza, że jest to jeden z tych zawodów, cieszących się nie tylko uznaniem, ale również i zaufaniem publicznym.

Jeśli chodzi o zakres obowiązków kancelarii podatkowych, to przede wszystkim dotyczą one:- udzielania płatnikom oraz inkasentom porad, opinii i wyjaśnień w szeroko rozumianych sprawach podatkowych, – prowadzenia ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych oraz innych ewidencji podatkowych, obowiązkowych dla przedsiębiorców (choć nie tylko), – sporządzania zeznań deklaracji podatkowych (lub pomoc w ich wypełnieniu).

Istota kancelarii podatkowych

Analizując działalność podatkowych kancelarii znajdujących się dziś dość powszechnie na polskim rynku można stwierdzić, że pełnią one bardzo ważną rolę pośrednika pomiędzy klientem a urzędem skarbowym. To dzięki podatkowemu doradcy każdy będzie w stanie poradzić sobie z zawiłością podatkowego świata. Dzięki kancelariom podatkowym nawet postępowanie toczące się pomiędzy podatnikiem a urzędem skarbowym nie będzie aż tak straszne i przejmujące, jakby się mogło pierwotnie wydawać.

Kancelarie doradztwa podatkowego bardzo często w swojej działalności zajmują się przygotowaniem deklaracji i zeznań podatkowych dla swoich klientów. Dzieje się tak dlatego, że nie każdy jest w stanie nadążyć za zmieniającymi się przepisami tak, by móc swoje sprawy podatkowe załatwiać całkowicie samodzielnie. W razie potrzeby doradca tylko pomoże i pokieruje, jak w przyszłości samodzielnie dbać o podstawowe kwestie podatkowe. Pracownicy kancelarii doskonale znają przepisy podatkowe i śledzą na bieżąco wszelkie zmiany w nich zachodzące. Dzięki temu dają możliwość swoim klientom na skorzystanie z wszelkich dostępnych ulg podatkowych. Zawsze starają się mechanizmy rozliczeń podatkowych dopasować tak, aby ich klient osiągną z tego tytułu maksymalne korzyści. Nie każdy bowiem wie, jak wiele można odliczyć od zapłaconego podatku.

Artykuł został przygotowany przy współpracy z kancelarią doradztwa podatkowego i prawnego: www.kancelaria-walterowicz.pl

Podobne

Leave a Reply

Dodaj komentarz

W górę