Wiadomości będą wysyłane raz w tygodniu, na koniec tygodnia. Adresy e-mail będą wykorzystywanie jedynie do mailingów w ramach Strefy Wolnej Prasy. Nie będą przedmiotem sprzedaży innym podmiotom.

Jesteś tutaj:
Home > Gdańsk > Honorowi obywatele Gdańska – kto się musi tłumaczyć?

Honorowi obywatele Gdańska – kto się musi tłumaczyć?

Po tym, jak się okazało, że na liście honorowych obywateli Gdańska znajdują się między innymi Adolf Hitler, Hermann Göring, Bolesław Bierut, Günther Grass i wielu innych, w tym faszyści i komuniści, postanowiła do tematu odnieść się Rada Miasta Gdańsk.

Wydała ona stosowne oświadczenie, pod którym podpisał się Przewodniczący Rady Miasta Gdańska, Bogdan Oleszek.

Swoją drogą byłoby miło zobaczyć tam również podpis pani prezydent Aleksandry Dulkiewicz. Miłe jest również to, że Rada Miasta Gdańsk przyznaje, że na mocy dekretu Krajowej Rady Narodowej z 30 marca 1945 r. Gdańsk jest miastem polskim.

Może w związku z tym władze miasta, skoro już na pewno wiadomo o polskim charakterze Gdańska, powinny bardziej dokładnie dobierać partnerów, honorowych obywateli oraz repertuar, żeby z Gdańska nie zrobiono Amsterdamu albo towarzyskiej agencji portowej?

A może po prostu takie informacje powinny trafić do archiwum, a nie widnieć na oficjalnych stronach miasta?

Poniżej oświadczenie Rady Miasta Gdańsk z oficjalnej strony BIP:

Rada Miasta Gdańska
oświadcza co następuje:

Wobec cyklicznie pojawiających się informacji o rzekomym honorowym obywatelstwie współczesnego Gdańska przywódców nazistowskich i komunistycznych, Rada Miasta Gdańska oświadcza, że do honorowych obywatelstw nadanych przed 1945 rokiem odnosi się dekret Krajowej Rady Narodowej z 30 marca 1945 r. o utworzeniu województwa gdańskiego. Dekret ten, w art. 3, mówi: „Na obszarach byłego Wolnego Miasta Gdańska z dniem wejścia w życie niniejszego dekretu tracą moc wszystkie przepisy dotychczas obowiązującego ustawodawstwa jako sprzeczne z ustrojem Demokratycznego Państwa Polskiego. Równocześnie na obszar ten rozciąga się ustawodawstwo polskie obowiązujące na pozostałej części województwa gdańskiego”.

Dokument ten w sposób jednoznaczny określa sytuację prawną na terenie Wolnego Miasta Gdańska, i w tych okolicznościach nie jest potrzebne podejmowanie osobnej uchwały o pozbawieniu honorowego obywatelstwa przywódców nazistowskich, gdyż uchwały te z mocy prawa już utraciły ważność. Nie ma ciągłości prawno-ustrojowej między Wolnym Miastem Gdańsk i III Rzeszą a Polską po 1945 roku.

Z kolei w uchwale nr XV/76/90 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 1990 r. w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego wydanych przez Miejską Radę Narodową w Gdańsku i jej Prezydium oraz Prezydenta Miasta Gdańska przed dniem 27 maja 1990 r. i nadal obowiązujących – nie zamieszczono uchwał w sprawie nadania honorowych obywatelstw miasta Gdańska, jako uchwał nadal obowiązujących na obszarze gminy.

Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Bogdan Oleszek

Uwaga! Komunikat wyjaśniający

Informujemy, że do honorowych obywatelstw nadanych przed 1945 rokiem odnosi się dekret Krajowej Rady narodowej z 30 marca 1945 r. o utworzeniu województwa gdańskiego. Dekret ten, w art. 3, mówi: „Na obszarach byłego Wolnego Miasta Gdańska z dniem wejścia w życie niniejszego dekretu tracą moc wszystkie przepisy dotychczas obowiązującego ustawodawstwa jako sprzeczne z ustrojem demokratycznego Państwa Polskiego. Równocześnie na obszar ten rozciąga się ustawodawstwo polskie obowiązujące na pozostałej części województwa gdańskiego”.
Dokument ten udowadnia, iż nie jest potrzebne podejmowanie uchwały o pozbawianie tytułu honorowego obywatela nazistom z okresu II wojny światowej, gdyż uchwały te z mocy prawa już utraciły ważność.

Również w uchwale nr XV/76/90 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 1990 r. w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego wydanych przez Miejską Radę Narodową w Gdańsku i jej Prezydium oraz Prezydenta Miasta Gdańska przed dniem 27 maja 1990 r. i nadal obowiązujących – nie zamieszczono uchwał w sprawie nadania honorowych obywatelstw miasta Gdańska, jako uchwał nadal obowiązujących na obszarze gminy.

Źródło: bip.gdansk.pl
Zdjęcie: Youtube/National Geographic/Onet Rano

Podobne

Leave a Reply

Dodaj komentarz

W górę