Wiadomości będą wysyłane raz w tygodniu, na koniec tygodnia. Adresy e-mail będą wykorzystywanie jedynie do mailingów w ramach Strefy Wolnej Prasy. Nie będą przedmiotem sprzedaży innym podmiotom.

Jesteś tutaj:
Home > Bankowość > Deficyt budżetowy w 2018 roku może spaść nawet do 0,5 proc. PKB

Deficyt budżetowy w 2018 roku może spaść nawet do 0,5 proc. PKB

Sektor finansów publicznych może w tym roku zanotować deficyt na poziomie 0,5 proc PKB – twierdzi minister finansów Teresa Czerwińska. Deficyt w 2018 roku może być nawet o połowę niższy od przewidzianego w ustawie budżetowej. Na początku roku zakładano jego wartość na 41,5 mld zł. MF planuje też na przyszły rok uproszczenie ustawy o podatku VAT.

Jak pisze Polska Agencja Prasowa, w piątek Ministerstwo Finansów zaprezentowało swoje osiągnięcia na przestrzeni ostatnich 3 lat. W czasie konferencji prasowej Czerwińska stwierdziła, że podstawowym zadaniem resortu w tym czasie było uszczelnienie poboru podatków oraz budowa nowoczesnego systemu podatkowego.

Jeden z elementów usprawniania systemu podatkowego stanowiło połączenie różnych służb poprzez powołanie Krajowej Administracji Skarbowej – mówiła Czerwińska. Polska osiąga – zdaniem szefowej resortu – znakomite wyniki, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy i spadek bezrobocia. Te pozytywne zjawiska muszą jednak być wspierane między innymi poprzez budowę stabilnego sektora finansów publicznych.

Nie tylko deficyt w 2018 roku ulegnie zmniejszeniu. Zmaleje również stosunek wartości długu publicznego do Produktu Krajowego Brutto. Pod koniec grudnia może on wynieść 49 procent. W ciągu trzech lat wartość zadłużenia w stosunku do PKB spadła z 54 proc.

Dane na temat stanu finansów państwa świadczą, że rząd skutecznie wykorzystał dobrą koniunkturę gospodarczą – powiedziała Czerwińska. Deficyt budżetowy zgodnie z prognozami Komisji Europejskiej stale się z mniejsza. W 2015 roku wynosił on 2,7 procent PKB. Na ten rok KE przewiduje jego spadek do 0,9 proc. Rząd natomiast uważa, że deficyt w 2018 roku może spaść nawet do 0,5 procent PKB. Są to na razie jedynie szacunki, które ciągle podlegają aktualizacji.

Deficyt w 2018 roku o połowę mniejszy od zaplanowanego w budżecie

Ministerstwo chce zrealizować budżet w 2018 roku na poziomie poniżej 50 procent zaplanowanego deficytu. Na razie zliczane są wszystkie wydatki. Równolegle ze stabilizacją finansów publicznych realizowane są zobowiązania społeczne. Dzięki takiej polityce wzrost gospodarczy przekłada się na polepszenie sytuacji wszystkich obywateli. Dotyczy to szczególnie osób o najniższych dochodach.

Ministerstwo chce również do końca tego roku – pisze PAP – przedstawić rządowi Strategię Rozwoju Rynku Kapitałowego. Kolejnym celem resortu jest uproszczenie systemu podatkowego. Ma się on stać również przyjazny i przejrzysty. Realizacja tego planu będzie musiała jednak potrwać wiele lat.

W tej chwili już trwają konsultacje społeczne nad ustawą Ordynacja podatkowa. Zmianie ma ulec ustawa o egzekucji w administracji. Zdaniem resortu jest ona “przestarzała i archaiczna”.

Przyszłym roku może zostać zrealizowany pakiet uproszczeń VAT

Jak twierdzi minister Czerwińska, przygotowywane przez jej resort zmiany w ustawie o VAT stanowić będą duże ułatwienie dla przedsiębiorców. Ministerstwo pracuje nad “pakietem ułatwień w VAT”. Mają one uprościć ustawę o podatku. W przygotowaniu znajduje się aż kilkadziesiąt zmian w ustawie. Ponieważ na płatników podatku VAT nałożono obowiązki wynikające z JPK, w przyszłym roku ma zostać zlikwidowana deklaracja VAT 7.

Ministerstwo chce też wspierać realizację programu Pracowniczych Planów Kapitałowych. Ustawę o PPK podpisał niedawno prezydent Andrzej Duda.

Na pytanie o możliwość osiągnięcia przez Polskę wzrostu gospodarczego w 2018 roku na poziomie 5,2 procenta, Czerwińska odpowiedziała, że “trzyma kciuki” za taki wynik. Jednak nie jest najważniejsze osiąganie rekordów, ale raczej utrzymanie szybkiego rozwoju gospodarczego perspektywie kolejnych lat.

Czerwińska pytana o zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie środków na podwyżki dla pracowników Krajowej Administracji Skarbowej stwierdziła, że przygotowywany jest plan modernizacji KAS. Znajdą się w nim wszystkie zapisy, które wynegocjowano ze związkami zawodowymi, również dotyczące podwyżek wynagrodzeń. Powiedziała przy tym, że środki przeznaczono właśnie na realizację tego programu.

Podczas konferencji zapowiedziana została możliwość zmian w OFE. Ponieważ prezydent podpisał ustawę o PPK, kolejnym krokiem rzędu będzie “zastanowienie się” nad przyszłością Otwartych Funduszy Emerytalnych.

Uszczelnienie wpływów z akcyzy oraz podatków PIT i CIT

Wiceminister finansów Leszek Skiba zwrócił uwagę, że nie tylko uszczelnienie podatku VAT stanowi sukces ministerstwa w ostatnich 3 latach. Trzeba wspomnieć również o sukcesach związanych z uszczelnianiem opłat akcyzowych, oraz podatków PIT i CIT.

Skiba chwalił się stałym spadkiem liczby nielegalnie sprzedawanych papierosów. Dzięki zwiększaniu kontroli zmniejsza się szara strefa a przez to rosną dochody Budżetu Państwa pochodzące z opłat akcyzowych.

Za sukcesy w lepszej ściągalności podatków PIT i CIT – zdaniem wiceministra – w dużej mierze odpowiada walka z agresywną optymalizacją. Jednak do wzrostu dochodów przyczyniło się również wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Wcześniej administracja skarbowa nie mogła sobie poradzić ze sztucznie generowanymi przez firmy kosztami. Podobnie problemy wiązały się z mało skutecznym wykrywaniem fałszywych faktur. Dzięki wprowadzaniu większości faktur do Jednolitego Pliku Kontrolnego, czyli do baz danych Ministerstwa Finansów, zmalał proceder sztucznego zawyżania kosztów. Dzięki temu możliwe było zwiększenie wpływów z podatków PIT oraz CIT.

Podczas konferencji głos zabrał również wiceszef KAS i wiceminister finansów Piotr Walczak. Stwierdził on między innymi, że znacznie spadła liczba kontroli przy jednoczesnym wzroście ich efektywności. Zwrócił też uwagę na sukcesy związane z walką przeciwko wyłudzeniom VAT w obrocie paliwami.

Z drugiej strony Walczak zaznaczył, że państwo stara się pomóc firmom między innymi przez skracanie czasu oczekiwania na zwrot VAT. W tej chwili wynosi on 4 dni, co stanowi połowę czasu przewidzianego w ustawie.

Autor: Waldemar Kubielski
Źródło: PAP

Pubikacja za zgodą redakcji: Rynek Inwestycji

Podobne

Leave a Reply

Dodaj komentarz

W górę