Ukraina: Kościół niesie pomoc w obliczu pandemii

Na Ukrainie Kościół katolicki nie ustaje w niesieniu pomocy osobom dotkniętym koronawirusem. Utrzymujący się wysoki poziom zachorowań, szczególnie w zachodniej i środkowej części kraju, tam gdzie żyje najwięcej katolików, sprawił, że biskupi nie zdecydowali się odwołać dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Eucharystii. Wysoki poziom zachorowalności na COVID-19 sprawił, że

Ukraina: modlitwa za ofiary „Krwawej niedzieli na Wołyniu”

Dziś w 77. rocznicę tzw. „Krwawej niedzieli na Wołyniu” w wielu miejscach na terenie Ukrainy celebrowano Msze św. i nabożeństwa upamiętniające ofiary zbrodni na obywatelach II Rzeczypospolitej, jakich dopuścili się w 1943 roku nacjonaliści ukraińscy. W miejscowości Poryck, gdzie 11 lipca 1943 roku wymordowano ludność polską, głównie podczas niedzielnej Mszy, bp

Jan Paweł II odtworzył Kościół na Ukrainie

Kiedy w 2001 r. przyjechał z wizytą na Ukrainę, był pierwszym Papieżem, który nawiedził te ziemie. Dla Ukraińców było to wielkie wydarzenie, potwierdzające ich związki z Europą. W czasie swojego pontyfikatu Jan Paweł II odnowił struktury Kościoła na Ukrainie, mianował biskupów Lwowa, Kamieńca Podolskiego i Żytomierza. Utworzył administraturę apostolską dla wiernych