Kłopot moskiewskiego prawosławia na Białorusi

Obecny kryzys polityczny na Białorusi może mieć poważne konsekwencje także dla działających na terenie państwa Kościołów. Właściwie jedynym, który poparł Łukaszenkę i uznał sfałszowane wybory, jest największy związek wyznaniowy, prawosławna Cerkiew podporządkowana patriarsze Moskwy. Nie jest to zaskoczenie, gdyż od siedmiu lat na czele Cerkwi stoi nominat Moskwy, Rosjanin. Niektórzy hierarchowie