Raport o łamaniu praw dziecka w Norwegii zaprezentowany w Oslo przez Ordo Iuris

W Norwegii dochodzi do wielu przypadków naruszeń praw człowieka, w tym prawa do ochrony życia rodzinnego, ze strony kontrowersyjnego urzędu do spraw dzieci – Barnevernet. Do międzynarodowych głosów krytyki oraz kolejnych wyroków Trybunału w Strassburgu Instytut Ordo Iuris dodaje pierwszy międzynarodowy raport omawiający patologie Barnevernet skutkujące łamaniem praw dziesiątek tysięcy rodzin i dzieci. Pierwsza prezentacja publikacji z

Norweskiej organizacji adopcyjnej nie podoba się obrona polskich dzieci w Norwegii

Ordo Iuris to polska organizacja pozarządowa, która czasem we współpracy z polskim rządem a czasem z własnej inicjatywy wspiera przywracanie polskim rodzinom niesłusznie odebrane dzieci w Norwegii przez tamtejszą organizację Barnevernet. W ostatnim czasie Ordo Iuris zaczęło wspierać także norweskie rodziny w procesie odzyskiwania ich dzieci przed Trybunałem Praw Człowieka. W