Wiadomości będą wysyłane raz w tygodniu, na koniec tygodnia. Adresy e-mail będą wykorzystywanie jedynie do mailingów w ramach Strefy Wolnej Prasy. Nie będą przedmiotem sprzedaży innym podmiotom.

Jesteś tutaj:
Home > Konstytucja > 94 proc. sądów ogranicza jawność rozpraw. A to gwarantuje nam Konstytucja (Wideo)

94 proc. sądów ogranicza jawność rozpraw. A to gwarantuje nam Konstytucja (Wideo)

Jak możemy dowiedzieć się na stronie Fundacji Court Watch Polska, zespół badaczy i wolontariuszy w pierwszej połowie czerwca 2020 przeanalizował zarządzenia prezesów 370 sądów na temat wytycznych dla organizacji pracy sądów. Przeanalizowano także informacje na stronach internetowych sądów. Ponadto możliwość skorzystania z prawa do publicznego procesu została także przetestowana w wybranych 30 sądach poprzez wizytę obserwatora Fundacji.

Źródło: https://courtwatch.pl

Na stronie fundacji jako wnioski z monitoringu możemy przeczytać:

  • Zdecydowana większość prezesów sądów (94% czyli 370 z 392) wydała zarządzenia zmieniające zasady dostępu do budynków sądów. Jeśli weźmiemy pod uwagę wyłącznie sądy, w których wydano wspomniane zarządzenia, w więcej niż 93% z nich (345 z 370) wprowadzono reguły utrudniające lub uniemożliwiające uczestnictwo w rozprawie w charakterze publiczności. Prawie 56% (206) zawiera zapisy ograniczające wstęp publiczności na salę rozpraw (np. poprzez wprowadzenie konieczności uzyskania karty wstępu lub zgody prezesa sądu), a w blisko 38% (139) całkowicie zakazano publiczności udziału w rozprawie.

Dalej czytamy też:

  • Z prawnego punku widzenia rozpatrywanie spraw, w których sąd nie wyłączył jawności, za zamkniętymi drzwiami i brak publicznego ogłoszenia wyroku są niezgodne ze standardami prawa do sądu i rzetelnego procesu wynikającymi nie tylko z art. 45 polskiej Konstytucji, ale także z art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i art. 14 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Brak publicznego ogłoszenia wyroku może skutkować także uznaniem go za nieistniejący.

Pełny raport można znaleźć pod poniższym adresem – ZOBACZ

jp/courtwatch.pl/swp
zdjęcie: pixabay.com

Jan Ptasznik
Dziennikarz, publicysta - polityka, gospodarka, filozofia, socjologia
http://strefawolnejprasy.pl/

Podobne

W górę